Amelia Evans - Rheolwr Datblygu Busnes

Mae Amelia yn siaradwr brodorol Sbaeneg. Astudiodd gyfieithiad tyngu Sbaeneg <> Saesneg yng Nghanolfan Iaith Rhydychen, Guatemala, Canolbarth America ac mae ganddi hefyd radd BSc Busnes a Marchnata a gradd Meistr mewn Cyllid. Symudodd i'r DU gyda'i theulu o Gymru yn 2014 ac mae wedi gweithio fel cyfieithydd ar ei liwt ei hun i'r BBC […]

Darllen mwy
Holly Trembeth - Rheolwr Prosiect Iau

Astudiodd Holly ei BA (Anrh) Almaeneg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Southampton, a oedd yn cynnwys blwyddyn yn Philipps-Universität Marburg yn yr Almaen ac un mis yn gweithio yn Sbaen. Mae ganddi hefyd lefel ganolradd o Bortiwgaleg ac mae wedi dilyn ei hangerdd dros ieithoedd trwy astudio Arabeg, Twrceg, Rwmaneg a Chorea i ddechreuwyr yn ei hamser rhydd. […]

Darllen mwy
Louise Morgan - Rheolwr Prosiect Iau

Astudiodd Louise Gyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gyfieithu testunau o'r Ffrangeg a'r Eidaleg i'r Saesneg mewn nifer o wahanol feysydd pwnc gan gynnwys cyfreithiol, gwyddonol, technegol a marchnata. Ar ôl cwblhau’r BA mewn cyfieithu yn llwyddiannus, yna penderfynodd Louise ddatblygu ei sgiliau a’i gwybodaeth yn y maes a chael MA mewn cyfieithu, hefyd o Gaerdydd […]

Darllen mwy
Abbie Heasley - Rheolwr Prosiect Iau

Astudiodd Abbie BA Ieithoedd Tramor Modern, gradd sy'n cynnwys pum iaith, ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod ei gradd, treuliodd flwyddyn yn dysgu Saesneg mewn ysgol uwchradd yn Caserta, yr Eidal ac yna aeth ymlaen i dreulio peth amser yn byw yn Jerez, Sbaen. Mae hi'n siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg ac ar ôl yn ddiweddar […]

Darllen mwy
Tomas Davies - Cyfieithydd Mewnol

Mae Tom yn gyfieithydd medrus o Gymru a raddiodd o Brifysgol Abertawe gyda BA mewn Cymraeg. Yn ystod yr amser hwn, fe barodd ei sgiliau iaith, ac yna aeth ymlaen i gwblhau ei radd Meistr, hefyd ym Mhrifysgol Abertawe, mewn Cyfieithu Proffesiynol, lle dysgodd sut i ddefnyddio offer CAT a thechnolegau eraill o safon diwydiant yn effeithiol. Cyflawnodd hefyd […]

Darllen mwy
Joshua Emanuel - Rheolwr Prosiect

Mae Josh yn siaradwr rhugl mewn Eidaleg a Sbaeneg, ac yn siaradwr Saesneg brodorol. Mae wedi cysegru'r rhan fwyaf o'i yrfa a'i addysg i gyfieithu ac ieithyddiaeth, gan ennill BA (Anrh) mewn Cyfieithu ac MA mewn Astudiaethau Cyfieithu yn y broses. Mae arbenigeddau Josh yn cynnwys cyfieithu comig, gwaith graffig cyfrifiadurol a lleoleiddio. Byddai'n aml […]

Darllen mwy
Madeleine Phillips - Rheolwr Prosiect

Astudiodd Madeleine ei BA (Anrh) mewn Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd, a oedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Cáceres yn Extremadura a Phrifysgol Caen yn Normandi. Mae ganddi wybodaeth am Almaeneg a Rwseg hefyd, ac mae'n gweithio i gynyddu ei hyfedredd yn yr ieithoedd hyn. Ar ôl graddio, bu Madeleine yn gweithio fel […]

Darllen mwy
Sarah Boyd - Rheolwr Prosiect

Mae Sarah yn siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg. Astudiodd BA Ffrangeg ac Eidaleg ym Mhrifysgol Caerdydd a oedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Catania yn Sisili a'r Gyfadran Cyfieithu a Dehongli ym Mhrifysgol Genefa. Aeth ymlaen i ennill Rhagoriaeth yn ei MA Astudiaethau Cyfieithu yn […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Rhys Thomas - Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Gwasanaethau Iaith Busnes Rhys Thomas - Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Mae Rhys yn siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg. Astudiodd Almaeneg gydag Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol Abertawe, a oedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio yn Ysgol Fusnes Reutlingen ac yn gweithio fel cyfieithydd a rheolwr prosiect yn Bremen. Yna cwblhaodd radd Meistr mewn Astudiaethau Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith yn 2012. Cafodd Rhys ei ddyrchafu i […]

Darllen mwy
Gwasanaethau Iaith Busnes Adam Burman - Rheolwr Gyfarwyddwr
Gwasanaethau Iaith Busnes Adam Burman - Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Adam yn MBA llwyddiannus (Meistr mewn Gweinyddu Busnes), yn rhugl mewn Sbaeneg ar ôl byw ac astudio yn Seville (Sbaen), Madrid a San Sebastián (Gwlad y Basg) am nifer o flynyddoedd. Mae'n siarad sawl iaith Ewropeaidd, gan gynnwys Ffrangeg, Portiwgaleg a rhywfaint o Eidaleg. Ar ôl graddio gyda BA (Anrh) yn Sbaeneg, cwblhaodd ei MBA yn Kent Business yn ddiweddarach […]

Darllen mwy

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab