Gwasanaethau Iaith Busnes Beth sydd mewn enw iaith? 'Byddai'r hyn rydyn ni'n ei alw'n rosyn, yn ôl unrhyw enw arall yn arogli fel melys', meddai Juliet Shakespeare wrth Romeo. Mae mater enw iaith yn un dyrys iawn mewn sawl achos.

Yn aml mae enw'r iaith yr un peth â'r ansoddair ar gyfer y wlad lle mae'n cael ei siarad - Saesneg yn Lloegr, Ffrangeg yn Ffrainc, Almaeneg yn yr Almaen ... ond nid Gwlad Belg yng Ngwlad Belg, y Swistir yn y Swistir na'r Alban yn yr Alban. Gellir galw iaith frodorol Iwerddon yn Aeleg neu Gwyddeleg. Mae llawer o siaradwyr Gwyddeleg eu hunain yn ffafrio'r Wyddeleg gan ei bod yn ei hadnabod fel yr iaith genedlaethol, yn hytrach na'r Aeleg sy'n deillio o enw'r gangen Aeleg neu Goidelig o'r teulu iaith Geltaidd. Ei chwaer iaith, iaith Geltaidd yr Alban, yw Gaeleg yr Alban (neu'r Albanwyr), gydag ynganiad yr enw iaith yn aml yn agosáu at enw 'Gallic' sydd, yn ddryslyd, yn ansoddair Gâl, hy Ffrainc heddiw. Ni ddylid cymysgu â'r iaith hon Albanwyr, a elwir weithiau yn Lallans neu Iseldiroedd yr Iseldiroedd, nad yw'n iaith Geltaidd o gwbl, ond yn iaith sy'n deillio o'r Eingl-Sacsonaidd. Nid y brif ddadl ynghylch yr Albanwyr yw ei henw ond p'un a yw'n iaith o gwbl neu'n dafodiaith Saesneg, er y dylid nodi bod Albanwyr ac Albanwyr Ulster yn cael eu cydnabod fel ieithoedd rhanbarthol yn y Deyrnas Unedig.

Gall dosbarthiad tafod fel iaith neu dafodiaith fod yn ddadleuol iawn. Mae rhai yn credu, os yw dwy ffurf yn gyd-ddealladwy, mae hyn yn golygu eu bod yn dafodieithoedd yn hytrach nag ieithoedd, ond mewn gwirionedd mae'r rhaniad yn aml yn wleidyddol. Fel y dywed y poblogeiddiwyd gan Iddew-Almaeneg Aiff yr ysgolhaig Max Weinreich, 'tafodiaith gyda byddin a llynges yw iaith'. Mae'r ieithoedd Sgandinafaidd yn gyffredinol yn ddealladwy i'r ddwy ochr, fel y mae Tsiec a Slofacia, ond mae'r wleidyddiaeth dan sylw, yn ogystal â datblygiad ar wahân llenyddiaeth a gramadeg, yn barnu eu bod yn ieithoedd ar wahân. Mae rhai arsylwyr yn dadlau a yw'r canlynol yn ieithoedd ar wahân: Galisia a Phortiwgaleg; Hindi ac Wrdw; a Rwmaneg a Moldofa. Yn gyffredinol, ystyrir bod y ddau bâr olaf yr un ieithoedd ond fe'u hysgrifennwyd mewn gwahanol sgriptiau: Devenagari a Perso-Arabeg ar gyfer Hindi ac Wrdw yn y drefn honno, a Lladin a Cyrillic (tan 1989) ar gyfer Rwmaneg a Moldofan yn y drefn honno. Yn yr un modd, mae Serbo-Croat bellach yn ddwy iaith - Serbeg a Chroatia, y cyntaf wedi'i ysgrifennu'n bennaf mewn sgript Cyrillig, yr olaf yn y sgript Ladin. Yn yr un modd, mae Perseg, a elwir hefyd yn Farsi, yn mynd o dan yr enw Dari yn Afghanistan a Tajik am yr amrywiad a siaredir yn Tajikistan. Nid yw deallusrwydd cydfuddiannol yn fater du a gwyn - dywed rhai Sgandinafiaid fod yn rhaid iddynt siarad Saesneg â'i gilydd tra nad yw eraill, tra gall rhai pobl Sbaeneg ac Eidaleg sgwrsio'n eithaf hapus, os yn araf, pob un yn eu hiaith eu hunain. Mae'r iaith a elwir yn gyffredin Fflemeg (a siaredir yng ngogledd Gwlad Belg) yn amrywiad o Iseldireg yn hytrach nag iaith ar wahân; gellir defnyddio isdeitlau ar gyfer rhaglenni Iseldireg ar deledu Fflemeg ond hefyd ar gyfer cyfranogwyr Fflemeg mewn rhaglenni Fflemeg os yw'r siaradwyr hynny'n defnyddio tafodiaith ac acen eang. Mae llawer o'r iaith Affricanaidd hefyd yn cael ei deall gan siaradwyr Iseldireg, ond yn gyffredinol mae Affrica yn cael ei hystyried yn iaith ar wahân.

I rai pobl, mae cydnabod eu gwerinol fel iaith gyda'i set ei hun o dafodieithoedd, yn hytrach na thafodiaith iaith arall, yn rhan bwysig o'u hunaniaeth genedlaethol. Catalaneg mae siaradwyr, er enghraifft, yn honni bod y rhai sy’n gwrthwynebu hyrwyddo eu hiaith yn ceisio gwanhau ei statws trwy honni bod ei thafodieithoedd Falenaidd a Balearaidd yn ieithoedd ar wahân, ac mae’r corff llywodraethu ar gyfer Falenaidd yn datgan ei bod yn wir yr un peth â Chatalaneg. Yn aml, gelwir Mandarin, Cantoneg ac amrywiadau eraill o Tsieinëeg yn 'dafodieithoedd' ac nid yn 'ieithoedd', er nad ydynt yn ddealladwy i'r ddwy ochr ac yn cael eu hystyried yn ieithoedd ar wahân gan lawer o ieithyddion. O'r safbwynt hwn, “siarad Tseiniaidd”Yn cyfateb i“ siarad Rhamant neu Almaeneg ”.

Mae siaradwyr Saesneg fel arfer yn cyfeirio at iaith Cervantes fel Sbaeneg, ond defnyddir yr enw Castilian (o ranbarth canolog Sbaen Castile), yn enwedig i wahaniaethu rhwng hyn ac ieithoedd eraill Sbaen, megis Galisia a Chatalaneg. Yn ddryslyd, gall Castileg olygu'r dafodiaith ranbarthol a siaredir yn rhanbarth Castile neu'r iaith Sbaeneg safonol fel y'i siaredir mewn rhannau eraill o Sbaen a'r byd.

Byddai cleientiaid sy'n edrych i allforio neu hysbysebu dramor yn gwneud yn dda i ymgyfarwyddo â'r sefyllfa ieithyddol yn y wlad berthnasol. Pa iaith / ieithoedd sy'n cael eu siarad? A yw'n amrywiad penodol neu a ellir defnyddio'r iaith safonol? Yn gyffredinol, mae pobl Prydain yn deall Saesneg America, er enghraifft, ond efallai na fyddant yn ymateb cystal ag yr amrywiad eu hunain. Dadleua rhai fod Portiwgaleg Brasil yn fwy gwahanol i Bortiwgaleg Ewropeaidd nag y mae'r ddau brif amrywiad Saesneg oddi wrth ei gilydd. Ystyrir bod Almaeneg y Swistir ymhellach o'r Almaeneg a siaredir yn yr Almaen nag Almaeneg Awstria, tra bod Lwcsembwrg bellach yn cael ei hystyried yn iaith hollol ar wahân. Yma yn Business Language Services gallwn gyfieithu i, neu o, amrywiaeth eang o ieithoedd ac amrywiadau - dim ond rhoi gwybod i ni beth yw eich gofynion.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab