Gwasanaethau Iaith Busnes Ieithoedd Caerdydd Canlyniadau'r atebion i gwestiwn Cyfrifiad 2011 'Beth yw eich prif iaith?' eu rhyddhau yn ddiweddar. Mae'r tabl isod yn cynnwys gwybodaeth a geir ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladols.

Ar draws Cymru a Lloegr, Pwyleg ar frig y bil am ieithoedd tramor. Yma yng Nghaerdydd, fodd bynnag, dim ond yr iaith dramor fwyaf ar ôl Arabeg yw Pwyleg. Yn fwy na hynny, dim ond 6 sydd yng Nghaerdydd, y brifddinasth yng Nghymru o ran nifer y bobl a diciodd Bwyleg, Wrecsam yn y gogledd ddwyrain yn rhif un yng Nghymru.

Mae 91.7% o'r boblogaeth yn siarad Saesneg neu Gymraeg fel prif iaith. Mae'r mwyafrif o'r rhai a gofnododd iaith arall fel eu prif iaith hefyd yn gallu siarad Saesneg - dim ond 0.3% o ymatebwyr y Cyfrifiad yng Nghaerdydd a honnodd nad ydyn nhw'n gallu siarad unrhyw Saesneg o gwbl.

Canran y Cymraeg mae siaradwyr yng Nghaerdydd wedi cynyddu ychydig i 11.1% o'i gymharu â 11.0% yn 2001. Mae hyn yn cyferbynnu â'r duedd gyffredinol ar i lawr a drafodwyd gennym mewn blog cynharach. Cymraeg oedd y brif iaith yng Nghaerdydd o'r 1300au hyd at gyfnod twf y 19th Ganrif. Erbyn 1891, roedd canran y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng i 27.9% a Lisvane, Llanedeyrn a Creigiau oedd yr unig gymunedau mwyafrif Cymraeg eu hiaith. Parhaodd y dirywiad tan Gyfrifiad 2001, a welodd gynnydd bach o'i gymharu â 1991.

Dros y blynyddoedd mae Caerdydd wedi bod yn gartref i lawer o ieithoedd gan gynnwys Ffrangeg Normanaidd a Hen Norwyeg yn ogystal â'r Gymraeg a'r Saesneg. Mae ei statws fel dinas borthladd yn golygu bod ganddi lawer o gymunedau mudol hirsefydlog fel y rhai o Yemen a Somalia. Fel y gwelwn o'r tabl, Arabeg ac mae Somalïaidd yn parhau i fod yn y pump uchaf o ieithoedd y ddinas. Mae ieithoedd o is-gyfandir India hefyd wedi'u cynrychioli'n dda gyda Bengali sydd â'r nifer uchaf o siaradwyr. Mae ieithoedd Gorllewin Ewrop yn gryf gan gynnwys French, Portiwgaleg, Sbaeneg, Eidaleg, Groeg a Almaeneg yn y drefn honno. Mae ieithoedd Dwyrain Ewrop hefyd yn bresennol gyda Phwyleg sydd â'r nifer fwyaf o siaradwyr o bell ffordd, ac yna Tsiec, Slofacia, Hwngari, Rwmaneg a Lithwaneg. Mae ieithoedd Tsieineaidd yn nodwedd amlwg iawn ag eraill Tseiniaidd yr amrywiadau yw'r uchaf, ac yna Cantoneg ac yna Mandarin.

Os ydych chi'n teimlo fel ychwanegu iaith arall at eich set sgiliau efallai yr hoffech chi ystyried pa iaith i'w dysgu. Mae'r un peth yn wir am ddulliau dysgu. Yn y Gwasanaethau Iaith Busnes gallwn eu darparu cyrsiau pwrpasol wedi'i deilwra i'ch anghenion yn yr ieithoedd hyn a llawer o rai eraill. Mae gallu dysgu mewn grŵp bach neu un i un yn golygu nad oes unrhyw amser yn cael ei wastraffu ar weithgareddau nad ydynt o ddiddordeb i chi a threulir yr holl amser yn gweithio tuag at eich nodau. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion a'ch diddordebau penodol.

Iaith

Rhif

 Canran
Saesneg (gan gynnwys siaradwyr Cymraeg)

304,729

91.7

Cymraeg

36,735

11.1

Arabeg

3561

1.1

Pwyleg

2650

0.8

Bengali

2431

0.7

Tsieineaidd (heblaw Mandarin neu Cantoneg)

1703

0.5

Somalïaidd

1393

0.4

Wrdw

1214

0.4

Ffrangeg

766

0.2

Perseg / Farsi

734

0.2

Portiwgaleg

682

0.2

Panjabi

643

0.2

Gwjarati

610

0.2

Tsiec

601

0.2

Sbaeneg

597

0.2

Eidaleg

549

0.2

Cwrdeg

540

0.2

Pashto (Afghanistan, Pacistan)

536

0.2

Groeg

529

0.2

Hindi

525

0.2

Almaeneg

434

0.1

Slofacia

423

0.1

Malayalam (India)

417

0.1

Maleieg (Malaysia, Indonesia, Brunei)

383

0.1

Tagalog / Ffilipineg

382

0.1

Tsieineaidd Cantoneg

360

0.1

Tamil (India / Sri Lanka)

325

0.1

Rwseg

286

0.1

Tsieineaidd Mandarin

258

0.1

Hwngari

256

0.1

Rwmaneg

212

0.1

Telugu (India)

196

0.1

Lithwaneg

192

0.1

Iseldireg

180

0.1

Thai

174

0.1

Japaneaidd

173

0.1

 

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab