StanfoGwasanaethau Iaith Busnes A yw Stanford wedi datblygu teclyn cyfieithu mwy datblygedig gyda chymorth cyfrifiadur? Yn ddiweddar, mae Prifysgol y Brifysgol wedi datblygu rhaglen feddalwedd a fydd yn cynyddu cyflymder a chywirdeb cyfieithu i weithwyr proffesiynol. Mae datblygiad y feddalwedd gan Spence Green, a raddiodd o Stanford, dan oruchwyliaeth Christopher Manning, Athro Ieithyddiaeth a Chyfrifiadureg, yn cysoni'r broses gyfieithu dau gam arferol yn un broses linellol.

Dywed Green: “Mae ein system yn ychwanegu at y cyfieithydd dynol ac yn cynyddu effeithlonrwydd, cywirdeb a chynhyrchedd”.

Mae'r meddalwedd ei hun yn cynnwys rhyngwyneb tebyg i brosesydd geiriau sydd, wrth i'r cyfieithydd ddechrau cyfieithu testun â llaw, yn cynnig ymadroddion a thermau allweddol lluosog sydd ar gael i'r cyfieithydd eu dewis yn unol â hynny. Yn ogystal, nodwedd bwysig o'r feddalwedd yw ei fod yn dadansoddi ac yn addasu ei awgrymiadau ar sail mewnbwn y cyfieithydd mewn amser real. Mae'r addasiadau hyn yn cynnwys cywiro camgymeriadau cyffredin a wneir gan y cyfieithydd unigol yn ogystal ag addasu i'w arddull ysgrifennu.

Ond a yw'r broses hon yn wahanol iawn i'r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd nawr? Mae llawer o gyfieithwyr eisoes yn defnyddio offer Cyfieithu gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAT), fel SDL Trados a MemoQ, sydd i gyd wedi integreiddio geiriaduron dwyieithog amser real ac wedi awgrymu cyfieithiadau ymadrodd i'r dynol eu dewis neu eu diswyddo yn unol â hynny. Gallai hwylustod cyfuno'r broses dau gam yn uniongyrchol i ddogfen sydd wedi'i fformatio mewn rhyngwyneb prosesydd geiriau helpu gweithdrefnau ôl-gyfieithu, megis ailfformatio a chyhoeddi dogfennau ar ben-desg. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, nid yw'n ymddangos bod y feddalwedd yn cynnig manteision enfawr o gymharu â'r offer CAT sydd ar gael ar hyn o bryd.

Dangoswyd y feddalwedd mewn dwy gynhadledd ym mis Hydref ac, er gwaethaf beirniadaeth, fe'i disgrifiwyd fel “enghraifft odidog o sut y gallai cydweithredu dynol-cyfrifiadur gael ei beiriannu” gan Martin Kay, Athro Ieithyddiaeth ac arbenigwr cyfieithu cyfrifiadol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab