Gwasanaethau Iaith Busnes Sut Mae Eich Gwybodaeth Iaith? Dyma gwis cyflym i brofi'ch gwybodaeth iaith. Ydych chi'n adnabod eich Tsiec o'ch Serbeg? Atebwch ein cwestiynau i ddarganfod…

1) Pa iaith yw'r bedwaredd iaith a siaredir fwyaf yn y byd?
2) Pa iaith yw'r unig un i gael cylchoedd yn ei sgript?
3) Sut ydych chi'n dweud I Love You yn Ffrangeg?
4) Beth yw Eisteddfod?
5) Sawl iaith sy'n cael eu siarad yn India (i'r cant agosaf)?
6) Pa iaith Ewropeaidd sydd mewn perygl o ddiflannu?
7) Allwch chi enwi iaith hynaf y byd?
8) Mae gan Affricaneg wreiddiau yn Ewrop, ond o ba wlad Ewropeaidd?
9) Beth yw iaith swyddogol Costa Rica?
10) Pa sir yn Lloegr sydd â'i hiaith ei hun?

Atebion:

1) Hindw
2) Corea
3) Je t'aime
4) Gŵyl farddoniaeth a cherddoriaeth Gymraeg
5) 700
6) Gaeleg Gwyddelig
7) Sansgrit
8) Yr Iseldiroedd
9) Sbaeneg
10) Cernyw

Eich Sgôr:

1-4

Fe allech chi wneud gyda chwrs gloywi - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein cylchlythyrau a'n blogiau i gael y newyddion diweddaraf am yr iaith.

4-7

Mae'n amlwg bod gennych chi hanes gydag ieithoedd, p'un a wnaethoch chi ddysgu ail iaith yn yr ysgol neu eich bod chi'n hunan-ddysgu. Gallech fod yn wych gydag ychydig mwy o hyfforddiant.

8-10

Rydych chi'n byw ac yn anadlu ieithoedd. Rydych chi'n un o ychydig ddethol sy'n gallu darllen llyfr mewn sawl iaith a pheidiwch byth â phoeni os yw ffilm wedi'i hisdeitlo. Mae gennych chi dalent naturiol. Da iawn!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab