Gwasanaethau Iaith Busnes Pasg Hapus! Yma yng Nghaerdydd byddwn yn dathlu gwyliau'r Pasg y penwythnos hwn, ond sut bydd y Pasg yn cael ei ddathlu mewn gwledydd eraill ledled y byd?

Yn nathliadau’r DU mae rhoi wyau siocled allan a mynd ar helfeydd wyau Pasg, traddodiad a ddeilliodd o’r gred bod y bwni Pasg yn dodwy wyau yn y glaswellt. Mewn rhai ardaloedd yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon mae'n draddodiadol rholio wyau wedi'u haddurno i lawr bryniau glaswelltog, traddodiad sydd wedi'i gario drosodd i'r UD gyda rholyn wyau Pasg traddodiadol yn digwydd bob blwyddyn yn y Tŷ Gwyn. Mae Latfiaid yn chwarae gêm debyg i goncyrs gyda'u hwyau Pasg - mae wyau wedi'u berwi'n galed ynghlwm wrth linyn ac yn cael eu taro yn erbyn ei gilydd. Mae'r wy cyfan olaf sy'n weddill yn ennill y gystadleuaeth.

Yn Sbaen, mae'r wythnos sy'n arwain at Sul y Pasg, neu'r Wythnos Sanctaidd, yn wyliau. Mae gorymdeithiau yn digwydd ledled y wlad, gyda'r un enwocaf yn Seville efallai. Mae cerfluniau pren a golygfeydd o'r Dioddefaint yn cael eu gorymdeithio trwy'r strydoedd ac mae'r cyfranogwyr yn gwisgo gwisg a hwdiau sy'n gorchuddio eu hwynebau. Fodd bynnag, yn nhref Verges mae'r dathliadau'n cymryd tro ychydig yn fwy sinistr ar ddydd Iau Cablyd. Yn ystod yr orymdaith mae pobl wedi gwisgo i fyny fel sgerbydau yn perfformio Dawns Marwolaeth, i atgoffa pobl y bydd marwolaeth yn eu cael nhw i gyd ryw ddydd!

Yn nhref Oberammegau yn yr Almaen mae'r bobl yn perfformio Drama Passion arbennig unwaith bob deng mlynedd. Dechreuodd y traddodiad ym 1634, pan addawodd y trefgordd berfformio'r ddrama unwaith bob degawd pe bai Duw yn eu rhwystro rhag y pla a oedd yn cynddeiriog trwy Ewrop ar y pryd. Perfformir y Passion Play nesaf yn 2020.

 

Yn y Weriniaeth Tsiec a Slofacia, mae menywod yn cael eu taro â chwipiau dros wyliau'r Pasg i'w cadw'n iach a hardd am y flwyddyn i ddod. Mae'r menywod, ymhell o fod yn ddig, yn rhoi wyau neu arian wedi'u haddurno i'r dynion i ddiolch iddyn nhw. Maent hefyd weithiau'n cael eu doused â dŵr, traddodiad tebyg i Smingus-Dyngus yng Ngwlad Pwyl, lle mae bechgyn a dynion ifanc yn ceisio socian unrhyw un a phawb sydd â dŵr ar ddydd Llun y Pasg.

 

Traddodiad sydd wedi datblygu yn Norwy yn ddiweddar yw darllen neu wylio straeon trosedd dros y Pasg, gyda nofelau newydd yn cael eu cyhoeddi yn y cyfnod cyn y Pasg a straeon hyd yn oed yn cael eu cyhoeddi ar ochr cartonau llaeth. Yn y Ffindir mae naws fwy arswydus i ddathliadau, gyda phlant yn gwisgo i fyny fel gwrachod gyda broomsticks ac yn dosbarthu brigau helyg wedi'u haddurno yn gyfnewid am wyau.

 

Er y bydd Cristnogaeth y Gorllewin yn dathlu Sul y Pasg ar 31 Mawrth, ar gyfer yr Eglwys Uniongred nid yw tan 5 Mai. Felly, os ydych chi yn Corfu y mis Mai hwn dylech gadw llygad am botiau a sosbenni yn cwympo o'r awyr - ar ddydd Sadwrn Sanctaidd mae pobl Corfu yn taflu eu potiau llestri pridd allan o'u ffenestri a'u malu ar y stryd islaw!

 

Fodd bynnag a ble bynnag y penderfynwch ddathlu eleni, gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gwyliau'r Pasg!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab