Gwasanaethau Iaith Busnes Deg Ffaith Ddiddorol am yr Iaith Saesneg

 

Saesneg yw un o'r ieithoedd mwyaf poblogaidd a phwysig yn y byd, gyda llawer o bobl ledled y byd yn dewis dysgu Saesneg fel ail iaith. Mae hyn yn caniatáu i unigolion gyfathrebu â mwy o bobl o bob cwr o'r byd mewn un tafod cyffredin. Mae'n fath o'r gair ysgrifenedig a llafar sy'n esblygu'n gyson ac a ddylanwadwyd yn ystod hanes hir Lloegr gan Almaeneg, Iseldireg, Lladin a Groeg Hynafol. Er bod dysgwyr Saesneg yn aml yn astudio rhai agweddau megis gramadeg, cystrawen a geirfa, yn aml mae yna lawer o ffeithiau neu ddigwyddiadau diddorol yn yr iaith nad yw'r mwyafrif o bobl yn ymwybodol ohonynt. Dyma ddim ond 10 o'r ffeithiau mwyaf cyfareddol am y iaith Saesneg.

 

  • Ar dir mae dros 6,500 o ieithoedd yn dal i gael eu siarad ar hyn o bryd, ond yn yr awyr, Saesneg yw'r iaith lafar swyddogol. Mae pob peilot yn cyfathrebu gan ddefnyddio Saesneg yn ystod hediadau rhyngwladol. Yn ôl ar dir fodd bynnag, Saesneg yw'r drydedd iaith a siaredir amlaf yn y byd ar ôl Tsieinëeg a Sbaeneg Mandarin, gyda thua 1,200,000,000 yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf neu ail iaith.

 

  • Mae yna nifer o anagramau cyd-ddigwyddiadol a doniol sy'n tyfu i fyny yn yr iaith Saesneg. Er enghraifft, mae 'yr ystafell ddosbarth' yn anagram o 'ysgolfeistr', mae 'Apple Macintosh' yn anagram o 'beiriannau gliniaduron', mae 'gwrando' yn anagram o 'dawel' ac mae 'un ar ddeg a dau' yn anagram o 'ddeuddeg a mwy' un. '

 

  • Defnyddiwyd y gair 'ffync' yn wreiddiol yn oes y Tuduriaid i ddisgrifio arogl hen mwg tybaco.

 

  • Mae yna dros 280 o eiriau sy'n gorffen gyda'r ôl-ddodiad -oleg, ond y byrraf yw ooleg, sef astudio wyau.

 

  • Sermocination yw'r broses o ofyn cwestiwn, dim ond i'w ateb eich hun ar unwaith.

 

  • Trefnir bysellfyrddau 'Qwerty' yn y fath fodd am reswm da ac efallai y cewch eich synnu o glywed nad ei gwneud hi'n anoddach cofio lleoliad y llythrennau yn unig. Roedd yn tarddu mewn gwirionedd o ddyluniad teipiaduron cynnar a oedd yn defnyddio gwiail mecanyddol a liferi a oedd wedi'u cysylltu â'r allweddi uchel. Er mwyn i'r peiriant hwn weithio'n effeithlon, roedd yn hanfodol bod llythrennau mwyaf cyffredin yr wyddor yn cael eu gosod i ffwrdd oddi wrth ei gilydd er mwyn atal yr allweddi rhag jamio a thorri.

 

  • Uncopyrightable yw'r gair hiraf nad yw'n ailadrodd unrhyw un o'i bymtheg llythyren fwy nag unwaith.

 

  • Rhwng y blynyddoedd 1932-1940, roedd y geiriadur Saesneg yn cynnwys gair nad oedd iddo unrhyw ystyr ac felly ddim defnydd o gwbl yn yr iaith. Dyma'r gair 'dord', y credir iddo ymddangos o ganlyniad i wall argraffu ac ers hynny fe'i gelwir yn 'gair ysbryd‘.

 

  • Rydym i gyd yn gwybod bod y Saesneg yn datblygu ac yn esblygu'n gyson ond gall y cyflymder anhygoel y mae hyn yn digwydd ddod yn sioc. Credir bod gair newydd yn cael ei greu a'i integreiddio i'r iaith bob cwpl o oriau, syniad sy'n cael ei atgyfnerthu gan y ffaith bod tua 4000 o eiriau yn cael eu hychwanegu at y geiriadur Saesneg bob blwyddyn.

 

  • Y llythyren E yw'r llythyren fwyaf cyffredin yn Saesneg ac mae'n cynnwys 11% o'r iaith ar ei phen ei hun.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab