5 Iaith mewn perygl – dydych yn ôl pob tebyg erioed wedi clywed sôn amdanynt!

Siaradir 7,000 o ieithoedd yn y byd heddiw, ond amcangyfrifir gall tua hanner ohonynt ddiflannu erbyn 2100. Gyda chymaint o ieithoedd mewn perygl o ddifodiant, dydy hi ddim yn syndod bod yna nifer o ieithoedd  ni chlywir sôn amdanynt! Darllenwch er mwyn dysgu am rai o ieithoedd y byd sydd mewn perygl, a restrwyd yn […]

Read more
Diwrnod Santes Dwynwen

Mae 25 Ionawr yn Ddydd Santes Dwynwen, santes y cariadon yng Nghymru. Mae’r canlynol yn un o fersiynau chwedl Dwynwen: yn y 5ed Ganrif, trefnwyd i Dwynwen, un o ferched y Brenin Brychan Brycheiniog, briodi’r Tywysog Maelon. Ni pharchodd Maelon ddymuniad Dwynwen i aros yn bur tan y briodas ac ymosododd arni. Yn gosb, rhewodd […]

Read more
Dydd San Ffolant

  Dydd San Ffolant   Dethlir Dydd San Ffolant ar 14 Chwefror. Yn wreiddiol, diwrnod er coffâd am ferthyr Cristnogol oedd y diwrnod hwn, ond heddiw gŵyl y cariadon yw 14 Chwefror, gyda pharau yn cyfnewid anrhegion rhamantus a chardiau. Mae’r ŵyl yn cael ei dathlu mewn ffyrdd amrywiol o gwmpas y byd. Yn y […]

Read more

Some of our Customers

 
 

Adborth Cwsmeriaid


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab