Llwyddiant ddrama Ffrengig The Returned

Drama wedi ei osod mewn tref Alpaidd yw The Returned (Les Revenants yn Ffrangeg), le mae’r meirw wedi dechrau dychwelyd i dir y rhai byw, heb iddynt hyd yn oed sylweddoli eu bod wedi marw. Mae’r ddrama oruwchnaturiol hon wedi bod yn hynod o boblogaidd gyda’r gynulleidfa Brydeinig, gyda chyfartaledd o 1.5 miliwn gwyliwr, ac mae […]

Read more
Ieithoedd Caerdydd

Yn 2013 datganwyd canlyniadau atebion i’r cwestiwn “Beth yw eich prif iaith?” a gafodd ei gynnwys yng Nghyfrifiad 2011. Mae’r tabl isod yn cynnwys gwybodaeth sydd yn ymddangos ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn gyffredinol yng Nghymru a Lloegr, Pwyleg oedd ar y brig ymhlith yr ieithoedd tramor. Er hynny, yma yng Nghaerdydd Arabeg yw’r […]

Read more
Dydd Gŵyl Dewi

Ar y 1af o Fawrth dethlir Dydd Gŵyl Dewi, diwrnod nawddsant Cymru. Mae’r cwestiwn o sut i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol yn un dyrys. Mae nifer o wledydd yn cyhoeddi gŵyl gyhoeddus ar eu diwrnod arbennig nhw, ond yng Nghymru mae’n cael ei ystyried yn ddiwrnod gwaith fel unrhyw ddiwrnod arall. Yn 2000, pleidleisiodd y […]

Read more
Diwrnod Santes Dwynwen

Mae 25 Ionawr yn Ddydd Santes Dwynwen, santes y cariadon yng Nghymru. Mae’r canlynol yn un o fersiynau chwedl Dwynwen: yn y 5ed Ganrif, trefnwyd i Dwynwen, un o ferched y Brenin Brychan Brycheiniog, briodi’r Tywysog Maelon. Ni pharchodd Maelon ddymuniad Dwynwen i aros yn bur tan y briodas ac ymosododd arni. Yn gosb, rhewodd […]

Read more
Dydd San Ffolant

Dydd San Ffolant Dethlir Dydd San Ffolant ar 14 Chwefror. Yn wreiddiol, diwrnod er coffâd am ferthyr Cristnogol oedd y diwrnod hwn, ond heddiw gŵyl y cariadon yw 14 Chwefror, gyda pharau yn cyfnewid anrhegion rhamantus a chardiau. Mae’r ŵyl yn cael ei dathlu mewn ffyrdd amrywiol o gwmpas y byd. Yn y Ffindir, er […]

Read more

Some of our Customers

 
 

Adborth Cwsmeriaid


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab