Business Language Services Machine Translation: I am Robot!
Business Language Services Machine Translation: I am Robot!

Machine Translation: The Robotic Language Apocalypse   There’s a lot of talk going around about Machine Translation: how good is it? Is it really worth it? Will it surpass humankind in the linguistic arts, eventually causing some kind of robotic, language-apocalypse? Probably not. At least not any time soon. But, while we may still have […]

Read more
Business Language Services Dathlu'r Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Business Language Services Dathlu'r Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Cymru eleni yn Llanelli, Sir Gâr. Bydd yr ŵyl, sydd i gychwyn ar y cyntaf o Awst, ac yn para am naw diwrnod, yn gweld cannoedd o bobl ar draws Gymru gyfan yn casglu er mwyn cystadlu mewn ystod eang o gystadlaethau – o ganu i´r celfyddydau gweledol. Mae´r Eisteddfod Genedlaethol yn […]

Read more
Business Language Services 'Supercopa' Sbaeneg Caerdydd.
Business Language Services 'Supercopa' Sbaeneg Caerdydd.

Yn enedigol o Gaerdydd, bydd seren y byd pêl-droed Gareth Bale, y chwaraewr pêl-droed mwyaf gwerthfawr yn hanes, yn dychwelyd i´w gartref ar y 12fed o Awst ar gyfer cwpan Ewropeaidd UEFA 2014 – y ‘Super Cup’. Bydd Bale yn serennu yn nhîm enillwyr Cynghrair y Pencampwyr UEFA, Real Madrid CF, a fydd yn erbyn […]

Read more
Business Language Services Mae gan eiriadur ar-lein Rhydychen ychwanegiadau 'clickbait' newydd!
Business Language Services Mae gan eiriadur ar-lein Rhydychen ychwanegiadau 'clickbait' newydd!

Mae rhestr ddifyr o eiriau llafar Saesneg cyfredol yn rhan o ychwanegiad mis Awst i fersiwn ar-lein geiriadur enwog Saesneg Rhydychen. Casglwyd y geiriau hyn trwy system hel ar-lein a gan y Reading Programme, gyda’r bwriad o ddod o hyd i eiriau ffasiynol newydd ac i fonitro newidiadau mewn tueddiadau’r iaith. Mae’r rhestr yn cynnwys […]

Read more
Diwrnod Ewrop hapus!

Ar y 9fed o Fai dethlir Diwrnod Ewrop i gofio Datganiad Schuman 9 Mai 1950. Y datganiad hwn a awgrymodd sefydlu Cymuned Glô a Dur Ewrop, rhagflaenydd yr Undeb Ewropeaidd (UE). Wrth i ni ddathlu, rydym hefyd yn ymwybodol fod y dyddiau hyn yn rai anodd i ddelwedd yr Undeb Ewropeaidd, yn enwedig yma yn […]

Read more
Dydd Calan Mai Hapus!

Mae Calan Mai, gŵyl Geltaidd Beltane a gŵyl Walpurgis yn yr Almaen, yn ŵyl y Gwanwyn yn hemisffer y gogledd. Yn draddodiadol ’roedd yn dynodi dechrau’r haf, fel y gwelir o enw arall yr ŵyl yn Gymraeg, Calan Haf, sy’n dod heibio chwe mis ar ôl Calan Gaeaf. Dywedwyd bod derwyddon yn chwarae rôl bwysig […]

Read more
5 Camdybiaeth ynglŷn â dysgu ieithoedd

1. Rhaid cael dawn ieithyddol er mwyn dysgu iaith tramor. Er fy mod i’n credu bod yna fath beth â dawn ieithyddol, gydag amlieithwyr fel Alex Rawling yn siarad 11 iaith yn ifanc a Tim Doner o Efrog Newydd yn meistroli 23 ymhlith y rhai mwyaf galluog, mae’r farn taw elît bach yw’r unig rai sy’n gallu […]

Read more
Pasg Hapus!

Yma yng Nghaerdydd dethlir gwyliau’r Pasg penwythnos yma, ond sut mae gwledydd eraill y byd yn dathlu’r Pasg? Yn y DU, mae’r dathliadau yn cynnwys rhoi wyau Pasg a mynd am helfa wyau Pasg, traddodiad a ddeilliodd o’r gred bod y gwningen Pasg yn dodwy wyau yn y gwair. Yn rhai ardaloedd yn yr Alban, […]

Read more
5 rheswm i gyfieithu’ch gwefan

Mae pobl pedair gwaith fwy tebygol o brynu pethau oddi ar wefan sydd yn eu hiaith nhw. A fyddech chi’n prynu oddi ar wefan Almaeneg? Rwy’n tybio mai ‘na’ yw’r ateb, felly pam fyddai cwsmer posibl yn prynu eich nwyddau neu wasanaethau os mai yn Saesneg yn unig yw eich gwefan? Os eich ateb chi […]

Read more
5 Iaith mewn perygl – dydych yn ôl pob tebyg erioed wedi clywed sôn amdanynt!

Siaradir 7,000 o ieithoedd yn y byd heddiw, ond amcangyfrifir gall tua hanner ohonynt ddiflannu erbyn 2100. Gyda chymaint o ieithoedd mewn perygl o ddifodiant, dydy hi ddim yn syndod bod yna nifer o ieithoedd  ni chlywir sôn amdanynt! Darllenwch er mwyn dysgu am rai o ieithoedd y byd sydd mewn perygl, a restrwyd yn […]

Read more

Some of our Customers

 
 

Adborth Cwsmeriaid


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab