Business Language Services Dathlu'r Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Business Language Services Dathlu'r Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Cymru eleni yn Llanelli, Sir Gâr. Bydd yr ŵyl, sydd i gychwyn ar y cyntaf o Awst, ac yn para am naw diwrnod, yn gweld cannoedd o bobl ar draws Gymru gyfan yn casglu er mwyn cystadlu mewn ystod eang o gystadlaethau – o ganu i´r celfyddydau gweledol. Mae´r Eisteddfod Genedlaethol yn […]

Read more
Business Language Services 'Supercopa' Sbaeneg Caerdydd.
Business Language Services 'Supercopa' Sbaeneg Caerdydd.

Yn enedigol o Gaerdydd, bydd seren y byd pêl-droed Gareth Bale, y chwaraewr pêl-droed mwyaf gwerthfawr yn hanes, yn dychwelyd i´w gartref ar y 12fed o Awst ar gyfer cwpan Ewropeaidd UEFA 2014 – y ‘Super Cup’. Bydd Bale yn serennu yn nhîm enillwyr Cynghrair y Pencampwyr UEFA, Real Madrid CF, a fydd yn erbyn […]

Read more
Diwrnod Ewrop hapus!

Ar y 9fed o Fai dethlir Diwrnod Ewrop i gofio Datganiad Schuman 9 Mai 1950. Y datganiad hwn a awgrymodd sefydlu Cymuned Glô a Dur Ewrop, rhagflaenydd yr Undeb Ewropeaidd (UE). Wrth i ni ddathlu, rydym hefyd yn ymwybodol fod y dyddiau hyn yn rai anodd i ddelwedd yr Undeb Ewropeaidd, yn enwedig yma yn […]

Read more
Dydd Calan Mai Hapus!

Mae Calan Mai, gŵyl Geltaidd Beltane a gŵyl Walpurgis yn yr Almaen, yn ŵyl y Gwanwyn yn hemisffer y gogledd. Yn draddodiadol ’roedd yn dynodi dechrau’r haf, fel y gwelir o enw arall yr ŵyl yn Gymraeg, Calan Haf, sy’n dod heibio chwe mis ar ôl Calan Gaeaf. Dywedwyd bod derwyddon yn chwarae rôl bwysig […]

Read more
Pasg Hapus!

Yma yng Nghaerdydd dethlir gwyliau’r Pasg penwythnos yma, ond sut mae gwledydd eraill y byd yn dathlu’r Pasg? Yn y DU, mae’r dathliadau yn cynnwys rhoi wyau Pasg a mynd am helfa wyau Pasg, traddodiad a ddeilliodd o’r gred bod y gwningen Pasg yn dodwy wyau yn y gwair. Yn rhai ardaloedd yn yr Alban, […]

Read more
5 Iaith mewn perygl – dydych yn ôl pob tebyg erioed wedi clywed sôn amdanynt!

Siaradir 7,000 o ieithoedd yn y byd heddiw, ond amcangyfrifir gall tua hanner ohonynt ddiflannu erbyn 2100. Gyda chymaint o ieithoedd mewn perygl o ddifodiant, dydy hi ddim yn syndod bod yna nifer o ieithoedd  ni chlywir sôn amdanynt! Darllenwch er mwyn dysgu am rai o ieithoedd y byd sydd mewn perygl, a restrwyd yn […]

Read more
Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2014

Ar yr wythfed o Fawrth, bydd dynion a menywod ledled y byd yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod i ddathlu cyflawniadau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol menywod y gorffennol, presennol a’r dyfodol, yn ogystal ag ystyried yr ardaloedd le mae anghydraddoldebau yn parhau. Mae sefyllfa menywod wedi gwella yn sylweddol ers y Diwrnod Rhyngwladol y Menywod cyntaf […]

Read more
Dydd Gŵyl Dewi

Ar y 1af o Fawrth dethlir Dydd Gŵyl Dewi, diwrnod nawddsant Cymru. Mae’r cwestiwn o sut i ddathlu ein diwrnod cenedlaethol yn un dyrys. Mae nifer o wledydd yn cyhoeddi gŵyl gyhoeddus ar eu diwrnod arbennig nhw, ond yng Nghymru mae’n cael ei ystyried yn ddiwrnod gwaith fel unrhyw ddiwrnod arall. Yn 2000, pleidleisiodd y […]

Read more
Diwrnod Santes Dwynwen

Mae 25 Ionawr yn Ddydd Santes Dwynwen, santes y cariadon yng Nghymru. Mae’r canlynol yn un o fersiynau chwedl Dwynwen: yn y 5ed Ganrif, trefnwyd i Dwynwen, un o ferched y Brenin Brychan Brycheiniog, briodi’r Tywysog Maelon. Ni pharchodd Maelon ddymuniad Dwynwen i aros yn bur tan y briodas ac ymosododd arni. Yn gosb, rhewodd […]

Read more
Dydd San Ffolant

  Dydd San Ffolant   Dethlir Dydd San Ffolant ar 14 Chwefror. Yn wreiddiol, diwrnod er coffâd am ferthyr Cristnogol oedd y diwrnod hwn, ond heddiw gŵyl y cariadon yw 14 Chwefror, gyda pharau yn cyfnewid anrhegion rhamantus a chardiau. Mae’r ŵyl yn cael ei dathlu mewn ffyrdd amrywiol o gwmpas y byd. Yn y […]

Read more

Some of our Customers

 
 

Adborth Cwsmeriaid


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab