Gwasanaethau Trosleisio

 

Yn Business Language Services, rydym yn cynnig ystod lawn o wasanaethau trosleisio sy'n cwmpasu'r rhan fwyaf o ieithoedd y byd. Rydym yn cefnogi ac yn galluogi busnesau, sefydliadau sector cyhoeddus ac elusennau gyda'u hanghenion amlieithog. Mae'r rhestr isod yn dangos dim ond rhai prosiectau y bu angen cyfieithu, trosleisio ac isdeitlo ar eu cyfer:

 

  • Darpariaeth iaith dramor ar gyfer teithiau mawr yn y ddinas - Caerfaddon, Caerdydd, Caeredin, Llundain, Stockholm - gan gynnwys cyfieithu proffesiynol o sgriptiau, trosleisio o ansawdd a recordio stiwdio broffesiynol. Gallwn ychwanegu effeithiau sain i wella genres, themâu a thraciau sain penodol, pob un wedi'i ddarparu mewn sawl fformat gwahanol
  • Negeseuon sain cwrdd-a-chyfarch ar gyfer cleientiaid tramor, wedi'u lleisio, eu recordio ac yn barod i'w defnyddio; yn ddelfrydol ar gyfer amgylcheddau gwasanaeth cwsmeriaid a sefydliadau busnes rhyngwladol
  • Cyhoeddiadau cyntedd amlieithog a chyfeiriadau cyhoeddus ar gyfer digwyddiadau a chynulliadau
  • Fideo, DVD a Phodlediadau, gyda dewis o leisio, trosleisio neu isdeitlo i weddu i'ch anghenion penodol (addysgol, hyrwyddo, marchnata masnachol neu gomisiwn personol). Mae ein hisdeitlo yn ddilys ac yn gywir, gan gadw idiomau a phwyslais diwylliannol.
  • Lleisio ar gyfer hysbysebu ffilmiau, teledu a sianeli amlgyfrwng
  • Cynhyrchiad stiwdio proffesiynol wedi'i ardystio i achrediad ISO-9001

 

Profiad ac arbenigedd

Mae Business Language Services wedi bod yn ddarparwr gwasanaethau iaith ers 25 mlynedd, ac rydym yn tynnu ar y profiad hwn bob tro y byddwn yn ymgymryd ag unrhyw aseiniad trosleisio newydd. Rydym yn deall cymhlethdodau'r gwaith hwn; mae sain a naws y llais, y traw a'r cyflwyniad, ynghyd â rhyw ac oedran yr artist trosleisio, i gyd yn ystyriaethau hanfodol. Mae ein rheolwyr prosiect profiadol yn gweithio gyda chi ar bob cam i roi'r sicrwydd sydd ei angen arnoch chi a'r ansawdd rydych chi'n ei haeddu.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab