Ennill mantais busnes

Rydym yn deall bod cyflwyno'ch dogfennau a'ch gwefan yn bwysig i chi. Yn ogystal â'n gwasanaeth cyfieithu dogfennau, gadewch inni eich helpu chi i gynhyrchu llenyddiaeth ryngwladol a fydd yn adlewyrchu'ch cwmni mewn goleuni positif ac yn rhoi'r fantais fusnes honno i chi.

 

Dull integredig

Mae cyfieithu yn un peth ond mae cyflwyno yn eithaf peth arall. Yn Business Language Services, nid yn unig y gallwn ddarparu cyfieithiad o safon i chi a gynhyrchir i'ch union fanyleb a'ch amserlenni, ond gallwn orffen hwn i'r lefelau cynhyrchu uchaf - a hyd yn oed ddarparu argraffu - i sicrhau'r optimeiddiad masnachol mwyaf posibl. Mae hyn yn osgoi'r angen i ddefnyddio dylunwyr ar wahân gyda'r risg gynhenid o wallau yn ymgripio a chynnwys yn cael ei newid yn ystod y broses gyhoeddi derfynol.

Gall Gwasanaethau Iaith Busnes gynghori ar gynllun a dyluniad ar gyfer cynnwys gwe a llenyddiaeth bapur fel bod eich cyfieithu rhyngwladol o ansawdd yn cynnig y cyfleoedd mwyaf posibl i ymgysylltu. Mae BLS yn cynnig gwasanaeth cyfieithu gwe annibynnol yn ogystal â lleoleiddio cynhwysfawr ar gyfer gwefannau amlieithog mewn sawl iaith. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys cyhoeddi bwrdd gwaith, dylunio a fformatio mwy cyffredinol y gellir gwneud pob un ohonynt, wrth gwrs, yn fwy heriol wrth ddelio â thestun tramor. Mae angen cadw acenion a rhannu geiriau'n gywir; bydd ein harbenigedd iaith yn sicrhau nad yw eich neges yn llythrennol yn mynd ar goll wrth gyfieithu.

 

Ein seilwaith TG a'n harbenigedd meddalwedd

Mae BLS yn gweithio gyda PCs a Macs gan ddefnyddio'r feddalwedd ddiweddaraf - QuarkXPress, Adobe InDesign, Framemaker, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ac Adobe Acrobat Professional. Mae gennym brofiad o destun mewn fformatau HTML, XML a Flash a chyda'r holl systemau rheoli cynnwys. Gallwn drefnu i ail ieithydd brodorol gynnal prawfddarllen yn y cam cynhyrchu olaf i sicrhau nad oes unrhyw wallau cysodi wedi ymledu i'r cyfieithiad gwreiddiol.

 

Cysylltwch â ni nawr

Ar gyfer gwasanaeth cynhyrchu cynhwysfawr o'r cyfieithu cychwynnol i ddylunio, lleoleiddio a phrawfddarllen yr holl ffordd i'r cyflwyniad terfynol, gall BLS eich helpu i gyflawni'r holl amcanion hyn. I gael mwy o wybodaeth ac i drafod eich prosiect, cliciwch ar hwn dolen neu ffoniwch ni ar 00 (44) 2920 667 666

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab