Twrceg (Türkçe) yn iaith swyddogol yn Nhwrci a Gogledd Cyprus. Mae yna hefyd nifer o siaradwyr yn Kosovo, Macedonia, Romania, Irac, Gwlad Groeg, yr Almaen, Bwlgaria ac Albania. Mae yna oddeutu 77 miliwn o siaradwyr i gyd ledled y byd. Tafodiaith safonol Twrceg yw'r un a siaredir ym mhrifddinas Twrci, Istanbul. Mae yna nifer o dafodieithoedd eraill, wedi'u rhannu'n ddau brif grŵp yn gyffredinol: Gorllewin a Dwyrain.

Twrceg Otomanaidd, iaith yr Ymerodraeth Otomanaidd (1299 - 1922), yn ei hanfod, oedd cymysgedd o Dwrceg, Perseg ac Arabeg. Ym 1928, yn dilyn sefydlu Gweriniaeth Twrci, pasiwyd deddf i ddisodli'r sgript Otomanaidd (yn seiliedig ar Arabeg) gyda fersiwn wedi'i haddasu o'r wyddor Ladin. Yn y bôn, menter bersonol gan Mustafa Kemal Atatürk, sylfaenydd y Weriniaeth, oedd y diwygiad hwn. A. Comisiwn Iaith ei sefydlu i baratoi'r wyddor newydd ac aeth y llywodraeth i drafferth fawr i roi cyhoeddusrwydd ac addysgu'r boblogaeth ar yr iaith. Arweiniodd hyn at gynnydd amlwg yn lefelau llythrennedd y wlad, o oddeutu 20% i dros 90% o'r boblogaeth. Mae'r wyddor Dwrcaidd newydd yn cynnwys 29 llythyren, gan gynnwys wyth llafariad. O'r wyddor Ladin wreiddiol, ni ddefnyddir y llythrennau Q, W ac X yn Nhwrceg.

Yr iaith Dwrceg yn cael ei reoleiddio gan Gymdeithas Ieithoedd Twrci (TDK), a sefydlwyd ym 1932. Cychwynnodd y gymdeithas ddiwygiad iaith yn fuan ar ôl diwygio'r wyddor, gan gael gwared ar eiriau benthyca Arabeg a Phersia. Cafodd y rhain eu gwahardd yn y wasg a chanfuwyd bod rhai newydd yn lle Turkic yn eu disodli. Mae'r newid hwn yn dal i fod yn amlwg yn gwahanol eirfaoedd y gwahanol genedlaethau. Mae Ffrangeg, Eidaleg, Saesneg a Groeg hefyd wedi cyfrannu at eirfa Twrceg. Roedd y ddau ddiwygiad (sgript a geirfa) yn allweddol wrth sefydlu hunaniaeth newydd Twrci, mwy canolog i'r Gorllewin a thorri i ffwrdd o'i gorffennol Otomanaidd ac Islamaidd.

Y traddodiad llên gwerin yn y Iaith Twrceg yn gyfoethog iawn. Un o'r cymeriadau mwyaf cyffredin yw Nasreddin, athronydd ffraeth a all ymddangos yn dwp i eraill ond sy'n ddoeth mewn gwirionedd, sy'n tyfu mewn nifer o jôcs a chwedlau yn chwarae triciau ar ei gymdogion.

Gall y defnydd helaeth o affixes yn Nhwrceg arwain at eiriau hir. Dywedir yn gellweirus mai'r gair Twrcaidd hiraf yw Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmışsınız, sy'n golygu “Dywedir eich bod yn un o'r rhai na allem lwyddo i'w trosi'n Tsiecoslofacia”.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Twrceg (Saesneg i Dwrceg a Thwrceg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Twrcaidd proffesiynol cymwys, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Twrceg yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Twrcaidd, wedi'i dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Twrceg gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab