Rydym yn deall ei bod yn bwysig i’ch busnes bod trawsgrifiadau’n fanwl gywir, o ansawdd uchel ac wedi eu cynhyrchu’n gyflym Mae Business Language Services (BLS) Cyf. yn gweithio gyda thrawsgrifwyr proffesiynol a phrofiadol i gynnig gwasanaethau trawsgrifio o ansawdd uchel.

Gallwn weithio gyda phob math o recordiadau yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd, adroddiadau cynadleddau, trafodaethau, cyflwyniadau, cyfweliadau, deunydd academig, meddygol neu gyfreithiol a mwy.

Rydym yn derbyn pob un o’r prif fathau o feilïau meddalwedd yn cynnwys WAV, MPS, MP3, WMA, VOX neu gasetiau clywedol a fideo (maint arferol, mini a micro).

Mae BLS yn penodi Rheolwr Prosiect i bob prosiect fydd yn cysylltu gyda’ch staff chi a’n trawsgrifwyr ni i sicrhau bod eich anghenion wedi eu deall yn llwyr a bod y gwaith yn cael ei gwblhau ar amser ac i’ch boddhad. Mae ein gwasanaeth trawsgrifio yn hollol gyfrinachol.

Fel rhan o’n gwasanaeth cyfieithu, gall BLS drawsgrifio recordiadau clywedol neu fideo mewn ieithoedd tramor a chyfieithu’r testun i Saesneg os oes angen.

Pa un ai oes arnoch angen trawsgrifiad rhagorol o recordiad mewn un iaith neu gyfuniad o drawsgrifio a chyfieithu, mae BLS yma i’ch helpu.

I drafod eich anghenion neu i ofyn am bris, cliciwch yma neu ffoniwch 02920 667666.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab