Cyfieithu gwefan ac e-fasnach yn dod yn fwy a mwy pwysig heddiw, wrth i fusnesau geisio mantais gystadleuol a phresenoldeb byd-eang.

Effeithiol, gwefan amlieithog yn eich galluogi i elwa o'r cyfrwng marchnata hwn, gan ddenu cwsmeriaid newydd o bob cwr o'r byd i'ch busnes.

Fel rhan o'n gwasanaethau cyfieithu gwefan, Gall BLS eich cynghori ynghylch pa ieithoedd sydd eu hangen arnoch a sut i farchnata'ch gwefan yn effeithiol mewn gwledydd tramor. Byddwn yn trafod fformatau gyda'ch dylunwyr gwefannau a gweithio gyda chi i sicrhau bod y gwefan yn ieithyddol ac yn ddiwylliannol briodol ar gyfer y marchnadoedd a fwriadwyd.

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr, wedi'i deilwra i'ch gofynion a'ch amcanion masnachol. Mae gennym yr ehangder gwybodaeth i gynnig yr iaith dramor sydd ei hangen arnoch, a dyfnder y wybodaeth i sicrhau eich bod yn cael yr ansawdd sydd ei angen arnoch.

Bydd rheolwr prosiect arbenigol o'n tîm amlieithog yn gofalu am eich swydd o'i derbyn hyd at ei chyflawni, gan roi tawelwch meddwl i chi. Mae ein profiad yn sicrhau eich bod yn derbyn cyfieithu chwaethus o'r radd flaenaf ar amser ac o fewn y gyllideb.

SEO amlieithog

Nid dim ond gwefannau yn eu hiaith eu hunain y mae defnyddwyr y rhyngrwyd yn eu darllen, maen nhw'n chwilio amdanyn nhw hefyd. Felly mae optimeiddio peiriannau chwilio iaith dramor (SEO) yn hanfodol i lawer o gleientiaid.

Mae ein cyfieithiadau gellir ei optimeiddio i strategaethau allweddair. Gellir cyfieithu elfennau allweddol o fewn tudalen i'w cadw o fewn terfynau cymeriad (ee teitl wedi'i arddangos yng nghanlyniadau chwilio Google). Mae ein amlieithog SEO-gyfeillgar mae cyfieithu yn helpu i optimeiddio da ar dudalen, ac yn cynhyrchu canlyniadau fel rhan o'ch strategaeth SEO ehangach.

EIN DULL I DROSGLWYDDO GWEFAN

Mae Business Language Services Ltd. yn ymdrechu i gyfieithu testunau fel eu bod yn darllen yn rhugl - maent yn darllen yn naturiol, fel petaent wedi'u hysgrifennu yn y testun ffynhonnell. Rydym yn ymdrin â phob diwydiant, o beirianneg trwm i gyfieithu fferyllol cymhleth. Cyfieithu nid yw'n ymwneud â gallu siarad neu ysgrifennu mewn iaith dramor yn unig; mae'r un mor bwysig, os nad yn fwy felly, cael profiad pwnc sylweddol. Rydym yn ystyried hyn ar gyfer unrhyw swydd yr ydym yn ei chyflawni.

Fel un o'r ychydig gwmnïau sydd ag ISO 9001: 2008, rydym yn cadw at y safonau ansawdd llymaf ac wedi bod yn aelod llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu ers dros 20 mlynedd. Rydym hefyd yn aelodau o bob corff cydnabyddedig sy'n gysylltiedig ag iaith yn y Deyrnas Unedig.

CYSYLLTWCH Â NI

Os yw'ch gwefan yn targedu marchnad benodol a bod angen y testun arnoch wedi'i ysgrifennu mewn iaith ac arddull briodol, gallwch ddibynnu ar Business Language Services Ltd. Mae croeso i chi ein ffonio ar 02920 667666 neu gysylltu trwy e-bost,  info@businesslanguageservices.co.uk; bydd un o'n tîm cyfeillgar yn fwy na pharod i drafod pethau gyda chi.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab