Gwasanaethau Iaith Busnes Gwasanaethau Cyfieithu Technegol

Gwasanaethau Iaith Busnes Gwasanaethau Cyfieithu Technegol Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn arbenigo mewn darparu cywir o ansawdd uchel cyfieithiadau technegol i gwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn cyfieithu copi gwefan yn rheolaidd, llawlyfrau technegol, taflenni cyfarwyddiadau ac adroddiadau ymhlith eitemau eraill ac oherwydd ein profiad helaeth yn gweithio gyda dogfennau a natur dechnegol iawn, rydym yn deall pwysigrwydd cywirdeb, cysondeb a dealltwriaeth ragorol o'r pwnc. Rydym yn gweithio gyda rhwydwaith helaeth o gyfieithwyr mewnol a llawrydd sydd â chefndiroedd a phrofiad amrywiol mewn diwydiannau gan gynnwys trydanol a peirianneg fecanyddol, electroneg, diogelwch a offer amddiffyn, modurol, caledwedd, meddalwedd, TG, offer meddygol a telathrebu.

Rydym yn gweithio gyda'r meddalwedd ddiweddaraf i sicrhau defnydd cyson o derminoleg yn unol ag unrhyw ofynion mewnol a allai fod gennych. Yn ogystal â hyn, rydym yn gallu gweithio gydag amrywiaeth o fformatau ffeiliau a gallwn hefyd ddarparu cyhoeddi bwrdd gwaith amlieithog ar gyfer llawlyfrau technegol a chatalogau mewn unrhyw iaith.

Mae cyfieithiadau diweddar wedi cynnwys y pynciau a ganlyn:

 • Technoleg pecynnu o'r radd flaenaf
 • Offer codi a diogelwch
 • Offer amddiffyn cwymp
 • Technoleg trin gwaith gwastad
 • Peiriannau a ddefnyddir mewn gweithdrefnau deintyddol
 • Gweithgynhyrchu Softgel
 • Datrysiadau cyfnewid gwres
 • Llawlyfrau technegol
 • Roboteg
 • Adroddiadau prawf math
 • Adroddiadau profi a diogelwch
 • Adroddiadau samplu
 • Pympiau a moduron hydrolig
 • Microelectroneg

Dyma beth mae rhai o'n cwsmeriaid bodlon wedi'i ddweud am gyfieithiadau technegol rydyn ni wedi'u cwblhau ar eu cyfer:

“Mae HJ Weir yn cynhyrchu ystod o offer i ddarparu datrysiadau gwaith gwastad ar gyfer golchdai diwydiannol ledled y byd. Mae BLS wedi ein cynorthwyo i gyfieithu ein “Llawlyfrau Peiriannau” a chynnwys sgrin ar gyfer ein AEMau a reolir gan PLC. Maent wedi bod yn arbennig o fedrus wrth ddeall termau peirianneg a natur dechnegol ein ceisiadau ac maent wedi cyfieithu'r rhain nid yn unig i'r ieithoedd Ewropeaidd a ddefnyddir yn fwy cyffredin fel Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg ac ati, ond maent hefyd wedi cyflenwi cyfieithiadau Tsieineaidd ac Hebraeg Syml inni. ” Cored HJ.

“Rydyn ni wedi dibynnu ar BLS i gyfieithu’r holl destun yn ein cymhwysiad gwe menter ers blynyddoedd lawer. Maen nhw bob amser yn cyflawni yn ôl yr amserlen, hyd yn oed ar fyr rybudd. ”Chris Brown, Rheolwr Datblygu yn i-nexus

Cysylltwch â ni heddiw i gael dyfynbris.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab