Nid geiriau yn unig yw cyfieithu. Mae'n ymwneud â chyd-destun a'r ystyr y tu ôl iddynt. Mae hyn yn arbennig o bwysig ym maes Gwyddorau Bywyd. Mae'r sectorau meddygol a fferyllol yn esblygu'n gyson wrth i wybodaeth a darganfyddiadau gael eu datblygu. Felly mae'n hanfodol bod unrhyw un sy'n cyfieithu dogfennau o'r meysydd hyn yn gyfoes â'r wyddoniaeth ddiweddaraf. Yn Business Language Services, rydym yn ymfalchïo mewn defnyddio cyfieithwyr sy'n arbenigwyr yn eu meysydd. Mae ein cyfieithwyr Gwyddorau Bywyd i gyd wedi gweithio yn y sectorau y maent yn cyfieithu ar eu cyfer, ac mae ganddynt brofiad ymarferol o'r pwnc. Mae'r wybodaeth bwnc-benodol hon, ynghyd â'u harbenigedd iaith, yn eu rhoi yn y sefyllfa ddelfrydol i gyfieithu eich dogfennau gwyddonol yn ofalus ac yn fanwl gywir.

Rydym yn deall nad oes unrhyw ymyl ar gyfer gwall wrth gyfieithu testunau meddygol, oherwydd gall hyd yn oed fân gamgymeriad arwain at ganlyniadau trychinebus yn y maes hwn. Gall anghywirdeb bach arwain at golli hygrededd mewn papur academaidd. Gallai rhif anghywir yng nghofnod claf arwain at roi bywyd mewn perygl. Dyma pam mae ein cyfieithiadau yn cael sawl cam o reoli ansawdd, gan gynnwys cyfieithu gan gyfieithydd cymwys, profiadol iawn, prawfddarllen gan ail ieithydd sydd â phrofiad yn y diwydiant, ac yna gwiriad mewnol terfynol cyn dychwelyd eich cyfieithiad ti. Gallwch ddibynnu arnom i gynhyrchu cyfieithiadau cywir, manwl gywir yn unol â safonau rheoli ansawdd ISO 9001 a gofynion y diwydiant. Yn ychwanegol at ein prosesau gwirio ansawdd trwyadl, rydym yn ymgorffori'r defnydd o offer Cyfieithu gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAT) sydd, ynghyd â'n barn ein hunain, â chymwysterau da, yn caniatáu ar gyfer allbwn cyfieithiadau o'r safon uchaf, heb wallau. Mae'r offer hyn yn caniatáu inni adeiladu atgofion cyfieithu a chronfeydd data terminoleg o'r gorffennol gwaith cyfieithu dynol - byddwch yn dawel ein meddwl na fyddwn byth yn defnyddio cyfieithu peirianyddol yn unrhyw un o'n gwaith.

Rydym yn cyfieithu testunau meddygol mewn sawl maes ac o ystod o ieithoedd gan gynnwys Japaneeg, Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg, Iseldireg, Daneg, Groeg, Hebraeg, Norwyeg, Pwyleg, Slofacia, Ffinneg a mwy. Mae croeso i chi cysylltwch â ni fel y gallwn eich helpu gydag unrhyw gais yn y diwydiant gwyddorau bywyd.

Mae gan ein hieithyddion brofiad helaeth ym meysydd Biotech, Gofal Iechyd, Dyfeisiau Meddygol a Fferyllol, felly p'un a oes angen i chi gyfieithu dogfennaeth treialon clinigol, cofnodion cleifion, arolygon meddygol, adroddiadau digwyddiadau niweidiol, taflenni gwybodaeth i gleifion, ffeilio cyffuriau, gwybodaeth farchnata neu lansiadau cynnyrch, gallwch fod yn sicr bod eich cyfieithiad mewn dwylo diogel.

Mae'r maes Gwyddorau Bywyd yn un sy'n symud ac yn esblygu ar bob cam yn gyson. Dyma pam rydyn ni'n cadw ein staff a'n ieithyddion wedi'u hyfforddi ac yn gyfoes â'r holl ddatblygiadau perthnasol yn y sector - yn gysylltiedig â phwnc ac mewn sgiliau cyfieithu. Ymchwilwyr medrus, mae ein gweithwyr yn gwarantu sylfaen wybodaeth uchel, gan sicrhau eich anghenion am destun di-ffael a chymwys.

Cysylltwch â ni am ddyfynbris!

Er bod ein tîm o gyfieithwyr yn gymwys ac yn barod i weithio ar unrhyw ddogfennau sy'n gysylltiedig â Gwyddorau Bywyd y mae angen i chi eu cyfieithu, dyma restr o rai o'n ceisiadau mwyaf cyffredin yn y pwnc hwn:

  • Adroddiadau treialon clinigol
  • Adroddiadau cleifion
  • Taflenni gwybodaeth i gleifion (PILs)
  • Nodiadau meddyg
  • Adroddiadau astudiaeth ysbyty
  • Arolygon meddygol

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab