P'un a yw'n basbort neu'n gerdyn adnabod, eich prawf adnabod yw un o'r dogfennau pwysicaf yr ydych yn berchen arni. Mae'n ddogfen y bydd ei hangen arnoch ble bynnag yr ewch, ac os ydych chi'n ystyried symud dramor i weithio neu astudio efallai y bydd angen i'r dogfennau hyn gael eu cyfieithu.

Os oes angen i'ch pasbort, cerdyn adnabod neu ddogfennaeth swyddogol arall gael ei gyfieithu, gall Business Language Services Ltd. eich helpu chi, beth bynnag yw'r iaith, ac fel aelod llawn o'r ATC mae gennym yr awdurdod i ardystio ein holl gyfieithiadau ein hunain.

Mae ein cyfieithiadau yn ardystiedig a stamp i ddangos ein bod yn a Aelod Llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC). Mae llythyr gyda nhw hefyd, wedi'i lofnodi gan Gyfarwyddwr Cwmni, yn nodi bod y cyfieithiad yn gyfieithiad gwir a chywir o'r ddogfen wreiddiol. Mae ein cyfieithiadau ardystiedig yn cael eu derbyn at y mwyafrif o ddibenion swyddogol. Yna caiff copïau caled y cyfieithiadau hyn eu postio atoch trwy'r post Dosbarth Cyntaf. Gallwn hefyd e-bostio copïau o'r cyfieithiad atoch ar gais. Mae ein prisiau'n cynnwys cyfieithu, golygu, prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol, ardystio a phostio o'r radd flaenaf. Gallwn hyd yn oed anfon copïau ychwanegol o'r dogfennau wedi'u cyfieithu atoch, os oes angen.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gyfieithu eich dogfennau ID, e-bost neu ffoniwch ni am ddyfynbris heddiw.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab