Gwasanaethau Cyfieithu Tystysgrif Priodas

Cyfieithiadau Tystysgrif Priodas a Chyfieithu Tystysgrif Ysgariad

Er y gall cynllunio priodas fod yn gyffrous, mae hefyd angen llawer o drefniadaeth cyn ac ar ôl y seremoni. Os ydych chi'n bwriadu priodi dramor, efallai y bydd angen i chi gael eich tystysgrif priodas wedi'i chyfieithu pan ddychwelwch adref. Tystysgrifau priodas neu tystysgrifau ysgariad yn ofynnol at lawer o wahanol ddibenion. Er enghraifft, efallai yr hoffech chi newid eich cyfenw ar eich pasbort neu ail-briodi. Os oeddech chi'n briod dramor neu'n ystyried symud dramor, efallai yr hoffech chi ystyried trefnu i'r dogfennau hyn gael eu cyfieithu. Gwasanaethau Iaith Busnes (BLS) yn gallu eich helpu gyda hyn, p'un a yw eich tystysgrif priodas yn Saesneg neu unrhyw iaith arall yn y byd. Gallwn hefyd gyfieithu unrhyw ddogfennau eraill y gallai fod eu hangen arnoch cyn y seremoni, ee tystysgrifau geni.

Yn BLS rydym yn darparu a gwasanaeth cyfieithu ardystiedig ar gyfer cyfieithu tystysgrifau. A. cyfieithu ardystiedig bydd yn dwyn stamp yn dangos bod BLS yn aelod llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC), ynghyd â llythyr yn nodi bod y cyfieithiad yn gyfieithiad gwir a chywir o'r ddogfen wreiddiol. Mae'r llythyr hwn wedi'i lofnodi ymhellach gan Gyfarwyddwr Cwmni. Mae postio dosbarth cyntaf y cyfieithiad ardystiedig wedi'i gynnwys yn y pris, ac rydym yn hapus i ddarparu copïau ychwanegol o'r ddogfen i chi heb unrhyw dâl ychwanegol.

Gall priodi, symud dramor neu ysgaru fod yn amser llawn straen, ac efallai mai sicrhau bod unrhyw ddogfennaeth berthnasol wedi'i chyfieithu yw'r peth olaf ar eich meddwl. Business Language Services a all o leiaf ofalu am hyn ar eich rhan trwy ddarparu gwasanaeth proffesiynol a chyflym. Cysylltwch â ni heddiw yn info@businesslanguageservices.co.uk neu ar +44 (0) 2920 667 666 a byddwn yn eich tywys trwy'r broses gyfieithu ac yn ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab