Mae pawb yn hoffi mynd ar wyliau a'r rhan fwyaf o'r amser mae'n bythefnos o orffwys ac ymlacio. Weithiau, fodd bynnag, nid yw pethau'n mynd i gynllun a bod yn rhaid galw ar yswiriant holl bwysig y gwnaethoch chi ei gymryd. Os ydych chi'n cael damwain cerbyd, angen triniaeth feddygol neu os ydych chi wedi dioddef trosedd, mae'n bosib iawn y bydd angen i'ch dogfen yswiriant a'r ohebiaeth sy'n deillio ohoni gael ei chyfieithu. Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn gallu helpu.

Mathau o dogfennau yswiriant gofynnir i ni gyfieithu yn aml yn cynnwys:

  • Amcangyfrifon o gostau atgyweirio cerbydau
  • Dim hawliadau tystysgrifau bonws
  • Mae'r heddlu'n adrodd ar ôl lladradau ac ati.
  • Gwaith papur ariannol ar gyfer atgyweiriadau
  • Tystysgrifau, datganiadau a datganiadau yswiriant

Gallwn weithio naill ai'n uniongyrchol gyda chi neu drwy eich cwmni yswiriant sicrhau bod eich dogfennau a'ch gohebiaeth yn cael eu cyfieithu mewn modd amserol, cywir ac i sicrhau nad yw'r rhwystr iaith yn atal achos.

Gallwn ddarparu cyfieithiadau ardystiedig sy'n cael eu stampio a'u llofnodi. Yn dim cost ychwanegol, gellir darparu llythyr, wedi'i lofnodi gan gyfarwyddwr y cwmni, yn nodi bod y cyfieithiadau yn rendro gwir a theg o'r ddogfen wreiddiol. Rydym yn darparu gwasanaeth troi cyflym, ac yn aml gellir cyfieithu dogfennau byrrach mewn un diwrnod gwaith yn unig. Gallwn weithio o ddogfennau wedi'u sganio neu gopïau caled, a gallwn e-bostio neu bostio'r cyfieithiadau gorffenedig yn uniongyrchol yn ôl atoch chi, ni waeth ble rydych chi neu'n syth i'ch cwmni yswiriant. Byddwch bob amser yn derbyn y gwasanaeth uchaf posibl gan Business Language Services Ltd. a byddwch mewn cysylltiad â Rheolwr Prosiect pwrpasol o'r dechrau i'r diwedd.

Felly os nad yw'ch gwyliau wedi mynd yn ôl yr hyn a gynlluniwyd ac mae angen i'ch dogfen yswiriant gael ei chyfieithu, cysylltwch â ni heddiw yn info@businesslanguageservices.co.uk neu ar +44 (0) 2920 667 666.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab