Heddiw, mae mwy a mwy o bobl yn dewis gweithio dramor. Gall hwn fod yn gyfle gwych i ehangu eich gorwelion, ennill profiad gwerthfawr yn y gweithle a phrofi diwylliant newydd. Fodd bynnag, os ydych chi'n mynd i fod yn gweithio mewn gwlad lle nad Saesneg yw'r iaith gyntaf i'w siarad, efallai y bydd angen i chi fod cyfieithu dogfennau i gefnogi'ch cais neu gontractau a dderbyniwyd ar ôl i chi gael eich cyflogi. Os yw hyn yn wir, mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn gallu helpu.

Gallwn gyfieithu:

  • CVs
  • Contractau cyflogaeth
  • Tystysgrifau
  • Diplomâu
  • Llythyrau ymddygiad da
  • Gwiriadau Swyddfa Cofnodion Troseddol
  • Disgrifiadau swydd
  • Trawsgrifiadau arholiad a gradd

Cael eich CV wedi'i gyfieithu mae'n debyg y bydd i mewn i iaith y wlad rydych chi'n gwneud cais iddi yn golygu'r gwahaniaeth rhwng bod yn ymgeisydd credadwy a pheidio â gwneud y papur yn sifftio. Yn yr un modd, mae'n hanfodol deall holl gymalau eich contract cyflogaeth er mwyn osgoi unrhyw bethau annisgwyl yn y dyfodol.

Gall cyfieithiadau fod ardystiedig gyda stamp a llofnod i ddangos eu bod yn wir gyfieithiadau o'r dogfennau gwreiddiol heb unrhyw gost ychwanegol ac y gellir eu darparu ar ffurf copi caled a / neu electronig, pob un wedi'i gynnwys yn y gost gystadleuol gychwynnol.

Gall gweithio dramor fod yn fuddiol iawn i'ch rhagolygon swydd yn y dyfodol a dangos ffordd arall o fyw i chi; peidiwch â gadael i ddiffyg sgiliau iaith eich dal yn ôl! Os hoffech i'ch dogfennau gael eu cyfieithu neu os oes gennych ddiddordeb ynddynt cyrsiau iaith pwrpasol wrth baratoi, cysylltwch â ni heddiw yn info@businesslanguageservices.co.uk neu ar +44 (0) 2920 667 666.

 

Dyma beth mae rhai o'n cleientiaid bodlon wedi'i ddweud:

Cyfieithiad CV i'r Ffrangeg: “Diolch unwaith eto am eich gwasanaeth proffesiynol gwych; Rwy'n hapus iawn gyda'r cynnyrch terfynol. ”

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab