Gwasanaethau Iaith Busnes (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithiadau ardystiedig o bob math o dystysgrifau a dogfennau swyddogol, gan gynnwys tystysgrifau marwolaeth. Er ei fod yn rhywbeth mae'n debyg na cheisiwch feddwl amdano, mae tystysgrifau marwolaeth yn ddogfennau pwysig ac mae angen eu cyfieithu am lawer o wahanol resymau; er enghraifft i gofrestru marwolaeth gydag awdurdodau'r DU neu at ddibenion etifeddu.

Cyfieithu Tystysgrif Marwolaeth

Mae stamp ar bob un o'n cyfieithiadau ardystiedig sy'n dangos bod BLS yn aelod llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC) a bod llythyr gyda nhw, wedi'i lofnodi gan Gyfarwyddwr Cwmni, sy'n nodi bod y cyfieithiad yn gyfieithiad gwir a chywir o'r dogfen wreiddiol. Unwaith y bydd y cyfieithiad wedi'i gwblhau, bydd copïau caled yn cael eu postio atoch trwy'r post Dosbarth Cyntaf. Mae postio wedi'i gynnwys yn y pris ac rydym yn hapus i ddarparu copïau ychwanegol o'r ddogfen i chi heb unrhyw dâl ychwanegol. Gallwn hefyd e-bostio copïau o'r cyfieithiad atoch ar gais.

P'un a ydych chi'n gyfreithiwr sy'n gweithredu ar ran cleient, neu a oes gennych chi tystysgrif marwolaeth mae angen cyfieithu hynny, gall Gwasanaethau Iaith Busnes ddarparu gwasanaeth cyflym a phroffesiynol i chi. Cysylltwch â ni heddiw i ddarganfod mwy am ein gwasanaeth cyfieithu tystysgrif marwolaeth, info@businesslanguageservices.co.uk neu ar +44 (0) 2920 667 666 a byddwn yn eich tywys trwy'r broses gyfieithu ac yn ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Tysteb

Hoffwn ddiolch i chi am wasanaeth proffesiynol o'r radd flaenaf. Mae'r cyflymder y cafodd fy nogfennau eu cyfieithu yn creu argraff fawr arnaf a hoffwn ganmol eich effeithlonrwydd a diolch ichi am fod mor barod i helpu pan alwais i drafod manylion. Ni ddylwn fod ag unrhyw oedi cyn argymell eich gwasanaeth yn fawr.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab