Gwasanaethau Cyfieithu Tystysgrif Geni

Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn gallu darparu cyfieithiadau ardystiedig o tystysgrifau geni yn addas at y mwyafrif o ddibenion swyddogol. Cyfieithiad o a Tystysgrif geni gall fod yn angenrheidiol wrth symud neu weithio dramor, mewnfudo neu ymfudo er enghraifft.

Gall Gwasanaethau Iaith Busnes ddarparu cyfieithiad ardystiedig o unrhyw Tystysgrif geni sydd wedi'i stampio i ddangos ein bod ni'n a Aelod Llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu gyda'n rhif aelodaeth a bydd llythyr ardystio yn cyd-fynd â'r cyfieithiad sy'n nodi bod y cyfieithiad yn gyfieithiad cywir o'r ddogfen wreiddiol. Mae'r ardystiad hwn wedi'i gynnwys yn y gost ac mae'n bodloni'r holl ddibenion swyddogol safonol. At hynny, byddwn yn darparu sawl copi o'r cyfieithu a'r ardystio heb unrhyw gost ychwanegol.

Rydym yn deall y gallech fod ar frys i gyfieithu eich dogfennau a dyna pam cyfieithiadau ardystiedig gellir ei gwblhau mewn cyn lleied â un diwrnod gwaith. Rydym yn postio'r copi caled atoch gan y bydd angen hwn at ddibenion swyddogol ond gallwn hefyd ddarparu copi PDF trwy e-bost ar gyfer eich cofnodion.

E-bostiwch ni ymlaen info@businesslanguageservices.co.uk am ddyfynbris heddiw.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab