Wrth symud dramor i astudio neu weithio, efallai y bydd angen i chi gael eich cyfieithu tystysgrifau neu drawsgrifiadau academaidd. Gall Gwasanaethau Iaith Busnes eich helpu gyda'r cyfieithiadau hyn, p'un a oes angen i'ch dogfennau gael eu cyfieithu i'r Saesneg neu o'r Saesneg i unrhyw iaith arall.

Rydym yn darparu cyfieithiad ardystiedig o'r dogfennau hyn, a dderbynnir at y mwyafrif o ddibenion swyddogol. Mae'r cyfieithiad ardystiedig wedi'i stampio i ddangos ein bod ni'n a Aelod Llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC) ac mae llythyr gydag ef, wedi'i lofnodi gan Gyfarwyddwr Cwmni, yn nodi bod y cyfieithiad yn gyfieithiad gwir a chywir o'r ddogfen wreiddiol. Mae'r cyfieithiadau yn ardystiedig, a phostir copïau caled atoch heb unrhyw dâl ychwanegol. Gallwn hefyd e-bostio copïau o'r cyfieithiad atoch ar gais.

Yn Business Language Services gallwn gyfieithu tystysgrifau gradd, trawsgrifiadau, cymwysterau ysgol a mwy, nid yn unig o sefydliadau Prydeinig, ond gan sefydliadau ledled y byd. Gallwn eich helpu i sicrhau bod eich cymwysterau caled yn cael eu deall a'u cydnabod ble bynnag yr ewch.

Mae'r pris yn cynnwys cyfieithu, golygu, prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol, ardystio a phostio o'r radd flaenaf.

E-bostiwch ni am dyfynbris a byddwn yn cysylltu â chi ar unwaith.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab