Yr Iaith Iseldireg

Cyfieithu Iseldireg i Saesneg a Chyfieithiad Saesneg i Iseldireg

Iseldireg (Nederlands) yn iaith swyddogol yn yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Swrinam, Aruba, Curaçao a Sint Maarten. Mae hefyd yn un o ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, Undeb Cenhedloedd De America a Benelux. Amcangyfrifir bod 27 miliwn o siaradwyr ledled y byd (22 miliwn ohonynt yn siaradwyr brodorol). Mae'n perthyn i gangen Gorllewin Almaeneg o ieithoedd Indo-Ewropeaidd. Arferai’r term Saesneg ‘Dutch’ gyfeirio at yr holl siaradwyr Almaeneg ar gyfandir Ewrop.

Cyflwynwyd Standard Dutch yn y 1960au. Mae tafodieithoedd Iseldireg yn rhyfeddol o amrywiol ledled yr Iseldiroedd a gogledd Gwlad Belg, er eu bod yn dirywio yn y rhan fwyaf o'r Iseldiroedd (lle mae Dutch Standard yn cael ei ffafrio) yn hytrach na Gwlad Belg lle maen nhw'n ffynnu. Fflemeg yw'r enw a roddir ar yr amrywiaeth o Iseldireg a siaredir yng Ngwlad Belg. Ymhlith yr amrywiadau eraill mae Jersey Dutch (o New Jersey, UDA) a Pennsylvania Dutch (a siaredir yn UDA ond a ddisgynnodd o'r Almaeneg). Iseldireg yw mamiaith Affricaneg, a ddatblygwyd o'r ymsefydlwyr amaethyddol yn Ne Affrica - amcangyfrifir bod 90-95% o eirfa Affricanaidd yn deillio o'r Iseldireg. Mae'r ddwy iaith yn ddealladwy i'r ddwy ochr, er bod gramadeg Affricaneg yn sylweddol symlach na gramadeg yr Iseldireg.

Mae Iseldireg yn defnyddio'r wyddor Ladin ond gall ei ynganiad achosi anawsterau i ddysgwyr, gan fod ganddi 13 o synau llafariad syml a 4 diphthong. Mae'n ramadegol debyg i'r Almaeneg (o ran strwythur brawddegau a ffurfiant berfau). Yn yr un modd ag ieithoedd Almaeneg eraill, gall Iseldireg ffurfio cyfansoddion enwau hir yn fympwyol, ac un o'r enghreifftiau hiraf yw ziektekostenverzekeringsmaatschappij (cwmni yswiriant iechyd) gyda 36 llythyr.

Mae geirfa Iseldireg yn un o'r cyfoethocaf yn y byd, gyda tharddiad Germanaidd yn bennaf, er bod dylanwadau Groegaidd, Lladin a Ffrangeg hefyd. Mae goruchafiaeth y Saesneg yn y cyfryngau wedi arwain at nifer sylweddol o eiriau benthyca o'r iaith, yn enwedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys 'cyfrifiadur' a 'rhyngrwyd'. Mae'r Saesneg hefyd wedi mabwysiadu nifer o eiriau Iseldireg, megis 'aardvark' a 'coleslaw'. Geiriadur yr Iaith Iseldireg yw'r geiriadur mwyaf mewn print yn y byd heddiw, a chymerodd 147 mlynedd i'w lunio.

Yn hanesyddol, siaradwyd Iseldireg yn eang ledled y byd yn ystod cyfnod Ymerodraeth yr Iseldiroedd (17th i 20th canrifoedd). Arweiniodd rheolaeth Iseldireg yn Indonesia at ddylanwad ieithyddol sylweddol ar yr ieithoedd lleol, gyda rhai yn amcangyfrif bod hyd at 20% o eirfa Indonesia yn deillio o'r Iseldireg, ee 'kantor' (swyddfa) o'r 'kantoor' Iseldireg. Hyd yn oed nawr, mae sawl mil o fyfyrwyr yn astudio Iseldireg yn Indonesia bob blwyddyn.

Undeb Iaith yr Iseldiroedd (NTU, Nederlandse Taalunie) yn sefydliad rheoleiddio rhyngwladol ar gyfer yr iaith Iseldireg a'i llenyddiaeth. Mae'n cyhoeddi canllawiau gramadeg swyddogol a rhestrau geirfa, ac roedd yn gyfrifol am ddiwygiadau sillafu o'r Iseldiroedd (1995 a 2005), y mae'r olaf ohonynt yn dal i gael ei ystyried yn ddadleuol ac wedi'i boicotio mewn rhai rhanbarthau.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn Cyfieithiad Iseldireg (Saesneg i Iseldireg ac Iseldireg i Gyfieithiad Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o weithwyr proffesiynol cymwys, profiadol iawn Cyfieithwyr Iseldireg, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, ein holl Cyfieithiadau Iseldireg yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Iseldireg, a ddewiswyd yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Iseldireg gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Gwasanaethau Cyfieithu Iseldireg

Os ydych chi'n chwilio am ddarparwr gwasanaeth iaith dibynadwy, cyfeillgar a chystadleuol, yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Rydym yn cynnig agwedd hyblyg a phersonol tuag at eich anghenion iaith. Rydyn ni'n angerddol am yr hyn rydyn ni'n ei wneud ac yn gweithio'n galed i adeiladu perthnasoedd gwerth chweil gyda chleientiaid a chyflenwyr fel ei gilydd.

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am ein gweithiwr proffesiynol Gwasanaethau Cyfieithu Iseldireg dros y ffôn ar + 44 (02920) 667666 neu anfonwch e-bost atom yn info@businesslanguageservices.co.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau. Byddwn yn hapus i helpu.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab