Gwasanaethau Iaith Busnes Bwrdd Iaith Cymru
Diolch yn fawr iawn am eich cymorth gyda'n cyfarfod, ac yn arbennig am eich amynedd gyda rhai o'r siaradwyr! Rwyf wedi cael adborth da iawn gan y grŵp a oedd yn gwerthfawrogi eich gwaith yn fawr ac ansawdd y dehongli Sbaeneg.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab