Gwasanaethau Iaith Busnes Traffig-Cymru
Mae'n rhaid i mi ddweud bod eich dehonglwyr Ffrangeg yn BRILLIANT! Roedd eu gwaith yn rhagorol ac fe wnaethant drin pob math o geisiadau yn dda iawn ac mewn hwyliau da iawn. Roedd y peiriannydd hefyd yn wych ac fe ymdriniodd â'r ffaith bod yn rhaid symud yr ystafell yn llwyr o gwmpas fore Sadwrn yn arbennig o dda!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab