Gwasanaethau Iaith Busnes Sue Harris
Rwyf wedi defnyddio'r gwasanaeth hwn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i gael cyfieithiadau ardystiedig o'r Ffrangeg i'r Saesneg. Ar bob achlysur, bûm yn hynod hapus ag ansawdd y canlyniad, lefel y gwasanaeth, a phroffesiynoldeb drwyddi draw. Deliais â Sarah a oedd mor barod i helpu ac ymateb yn gyflym i unrhyw ymholiadau. Ni fyddwn yn oedi cyn defnyddio'r cwmni hwn eto.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab