Gwasanaethau Iaith Busnes Silvia Ziliotto
Cysylltais â BLS gan nad oedd angen llawer o ddogfennau wedi'u cyfieithu ar gyfer cofrestriad proffesiynol ac roeddwn yn hapus iawn gyda'r gwasanaeth a ddarperir. Roedd Laura, un o'r bobl sy'n gweithio yn BLS, yn ddefnyddiol iawn, yn broffesiynol ac yn glir wrth egluro sut mae'r gwasanaeth, yr amserlen a'r taliad yn gweithio. Ar ben hynny, cefais fy nogfennau'n barod mewn cwpl o ddiwrnodau yn unig ac ni chefais unrhyw broblemau gydag unrhyw un o'r dogfennau a gyfieithwyd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab