Ar y cyfan, roeddwn i'n fodlon iawn gyda phopeth. Roedd BLS yn fwy na deall a hyblyg gyda nifer o faterion. Byddwn yn gweithio gyda chi eto yn fawr iawn. Roedd y llinellau amser yn anhygoel, roedd popeth mor gyflym ac effeithlon ac yn fwy nag yr oeddwn wedi gobeithio amdano. Roedd proffesiynoldeb y Rheolwr Prosiect ac ansawdd y gwaith, yn fy marn ostyngedig, yn rhagorol a byddwn yn rhoi 10+ allan o 10 seren iddo.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab