Gwasanaethau Iaith Busnes Rodrigo Palaoro
Yn ddiweddar, defnyddiais wasanaethau BLS ac roeddwn yn fodlon iawn gyda'r gwasanaeth a ddarperir: o'r gwasanaeth cychwynnol, yr argaeledd i ateb cwestiynau, ansawdd y deunydd a gyflwynir a'r parch at y telerau y cytunwyd arnynt. Rwyf eisoes wedi nodi cwsmeriaid eraill i'r BLS a byddaf yn sicr yn nodi eraill.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab