Cyhoeddiadau Peppermint Gwasanaethau Iaith Busnes

Roedd Gwasanaethau Iaith Busnes yn darparu gwasanaeth eithriadol, o'r amser troi i ddatrys unrhyw fân addasiadau. Mae ansawdd y gwaith bob amser wedi bod o safon uchel iawn. Mae eu prisiau hefyd yn gystadleuol iawn. Hefyd, mae'r staff gwasanaeth cwsmeriaid bob amser yn gyfeillgar ac yn barod iawn i helpu. Ni fyddwn yn ystyried defnyddio unrhyw gwmni arall.

Mae Peppermint Publications yn cynhyrchu ac yn cyhoeddi deunydd ac adnoddau addysgol i'w defnyddio mewn ysgolion gyda'r nod o wella safonau llythrennedd a darparu cynnwys ysgogol, adfywiol. Mae Gwasanaethau Iaith Busnes wedi gweithio gyda Peppermint Publications ers blynyddoedd lawer, gan gyfieithu eu Cyfres Allweddair i sawl iaith gan gynnwys Tsieceg, Lithwaneg, Slofacia, Tsieinëeg Mandarin, Pwyleg, Pwnjabeg, Bengali ac Wrdw.

“Roedd Gwasanaethau Iaith Busnes yn darparu gwasanaeth eithriadol, o'r amser troi i ddatrys unrhyw fân addasiadau. Mae ansawdd y gwaith bob amser wedi bod o safon uchel iawn. Mae eu prisiau hefyd yn gystadleuol iawn. Hefyd, mae'r staff gwasanaeth cwsmeriaid bob amser yn gyfeillgar ac yn barod iawn i helpu. Ni fyddwn yn ystyried defnyddio unrhyw gwmni arall. ”

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab