Gwasanaethau Iaith Busnes Y Swyddfa Batentau
Diolch yn fawr iawn am eich help gyda hyn. Gweithiodd popeth yn llyfn a gwnaeth eich pobl i gyd waith gwych - proffesiynol gyda dos braf o anffurfioldeb. Roedd y cyfieithwyr ar y pryd yn gweithio mewn maes anodd yn ymwneud ag Eiddo Deallusol a fferyllol ac roedd yn gredadwy iawn eu bod yn gallu gwneud gwaith cystal ag y gwnaethant. Roedd y ddau ohonyn nhw'n ddymunol iawn, wedi ymuno a dod yn rhan o'r grŵp, a helpodd i greu awyrgylch cyfeillgar a chynhyrchiol a chwarae rhan gadarnhaol iawn yn yr hyn a oedd yn ddigwyddiad llwyddiannus. Gweithiodd yr holl offer yn berffaith ac roedd ansawdd y sain yn uchel. Cafodd yr offer ei osod a'i symud yn gyflym, heb unrhyw broblemau, ac roedd y technegydd yno pan oedd angen, bob amser yn barod i helpu siaradwyr gyda meiciau llabed, tipio a diffodd meicroffon a adawyd ymlaen ac ati. Da iawn.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab