Gwasanaethau Iaith Busnes PACEY
Mae PACEY wedi defnyddio Gwasanaethau Iaith Busnes fel ein prif ffynhonnell cyfieithu o ansawdd uchel ers nifer o flynyddoedd. Rydym bob amser wedi bod yn hynod falch o safon y gwasanaeth a ddarperir o ran ansawdd cyfieithu, amser a gofal cwsmer sylwgar. Maent yn ymatebol iawn ac yn hawdd mynd atynt ac roedd y gwasanaethau a ddarperir yn cefnogi ein gweithrediad llwyddiannus o adnoddau a gwasanaethau Cymraeg. Ni fyddem yn oedi cyn argymell Gwasanaethau Iaith Busnes i sefydliadau eraill sydd angen gwasanaethau cyfieithu proffesiynol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab