Gwasanaethau Iaith Busnes Nicholas Barber
Mae gan Peter Alan 30 o ganghennau ledled De Cymru ac maent wedi bod yn rhan o rai o'r cymunedau lleol hynny ers dros 50 mlynedd. Yn ddiweddar, gwnaethom benderfynu adolygu ein cynnig gwasanaeth i sicrhau darpariaeth ddigonol o Gymraeg ar draws ein rhwydwaith. Mae BLS wedi chwarae rhan hanfodol wrth ein helpu i gyflawni hyn, a byddant yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol. Mae eu hamseroedd troi cyfieithu, cywirdeb, sylw i fanylion, proffesiynoldeb a phrisiau cystadleuol yn eu gwneud yn bartner busnes gwerthfawr i Peter Alan, gan ein helpu i gyfoethogi ein brand a diwallu galw cynyddol gan ddefnyddwyr.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab