Gwasanaethau Iaith Busnes Leonard Cheshire
Mae BLS bob amser yn gyflym iawn wrth gael cyfieithiadau yn ôl ataf - hyd yn oed os ydyn nhw'n ddarnau ychwanegol y gwnaethon ni eu colli yn y brif ddogfen, neu newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud ychydig ddyddiau'n ddiweddarach! Nhw yw fy nghyfeiriad at gyfieithiadau pan fydd gennym derfynau amser cul a gellir dibynnu arnynt bob amser.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab