Diploma Gwasanaethau Iaith Busnes MSc
Mae eich tîm o ieithyddion wedi gwneud gwaith gwych, roedd cyfathrebu â'ch staff bob amser yn ddymunol. Rydych wedi gwneud eich gorau i fodloni ein gofynion a datrys ein pryderon. Roedd yn brofiad gwirioneddol dda gweithio gyda'ch cwmni.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab