Gwasanaethau Iaith Busnes Kate Bingham
Roeddwn i eisiau diolch i chi a'r tîm yn Business Language Services am eich troi cyflym o'n cyfieithiadau Pecyn Ysgol a oedd yn caniatáu inni ymgysylltu'n iawn â phlant ysgol yng Nghymru ... Roedd yn bleser gweithio gyda chi a Laura ac rwy'n siŵr y byddwn ni mewn cyffwrdd eto yn y dyfodol ar gyfer prosiectau tebyg, er gyda mwy o rybudd!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab