Gwasanaethau Iaith Busnes IAS Ymlaen Llaw
Cawsom y pleser o weithio gyda BLS (James yn benodol) ar sawl achlysur mewn perthynas â'n cyfieithiadau Saesneg i Gymraeg. Rydym wedi canfod bod eu cyfathrebu a'u cywirdeb gwaith y tu hwnt i waradwydd. Rydym yn dosbarthu BLS fel cyflenwr “galwad gyntaf” ac ni fyddem byth yn meddwl defnyddio unrhyw gwmni arall ar gyfer ein cyfieithiadau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab