Gwasanaethau Iaith Busnes GoWales
Cefais y pleser o weithio gyda Business Language Services (Rhys ac Adam yn benodol) mewn perthynas â hwy yn cynnal profiad gwaith wedi'i deilwra ar gyfer un o fy myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Fe wnaethant gynnig profiad gwaith ymarferol i'm myfyriwr a rhoi cyngor ac adborth personol, y gwn eu bod wedi helpu i lunio ei dewisiadau gyrfa yn y dyfodol. Roedd y cyfathrebu a'r ddealltwriaeth gan y tîm yn eithriad ac rwy'n gobeithio gweithio gyda nhw eto yn y dyfodol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab