Fforwm Gwasanaethau Iaith Busnes Ewrop

Gwelsom fod Gwasanaethau Iaith Busnes yn hynod effeithlon ac effeithiol i weithio gyda nhw. Ymdriniodd Amy â'n holl geisiadau yn rhagorol ac ni allem fod wedi bod yn fwy hapus gyda chyflymder a chywirdeb y canlyniadau. Byddem yn bendant yn argymell BLS ac yn bwriadu eu defnyddio ar gyfer ein holl anghenion iaith yn y dyfodol.

Yn ddiweddar, cwblhaodd BLS gyfieithiadau i Bortiwgaleg Sbaeneg a Brasil ar gyfer darparwr cynadleddau a digwyddiadau blaenllaw'r UE, Forum Europe. Fforwm Ewrop yw prif ddarparwr cynadleddau a digwyddiadau pwrpasol yr UE. Fe'i sefydlwyd ym 1989 a gyda swyddfeydd yng nghalon yr Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel, mae Fforwm Ewrop yn arbenigo mewn cynadleddau a dadleuon gwleidyddol ac economaidd sy'n canolbwyntio ar yr UE. Roedd y cyfieithiadau’n cynnwys gohebiaeth â siaradwyr yn nigwyddiad cyntaf Fforwm Ewrop yn America Ladin a hefyd yn cyfieithu testun rhyngwyneb y defnyddiwr fel bod cynrychiolwyr yn gallu cofrestru yn eu dewis iaith.

 

“Gwelsom fod Gwasanaethau Iaith Busnes yn hynod effeithlon ac effeithiol i weithio gyda nhw. Ymdriniodd Amy â'n holl geisiadau yn rhagorol ac ni allem fod wedi bod yn fwy hapus gyda chyflymder a chywirdeb y canlyniadau. Byddem yn bendant yn argymell BLS ac yn bwriadu eu defnyddio ar gyfer ein holl anghenion iaith yn y dyfodol. ”

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab