Gwasanaethau Iaith Busnes Enrico Gaoni
Rwy'n hapus iawn gyda'r gwasanaeth a ddarperir gan Business Language Services Ltd. Roedd Claudia Flanner yn broffesiynol iawn ac yn ddeallus iawn o'r cychwyn cyntaf. Mae hi'n ymateb yn brydlon i'm holl e-byst ac yn anad dim, llwyddodd i anfon fy nogfen wedi'i chyfieithu yn yr amser record. Roedd y pris yn gystadleuol ac roedd y gwasanaeth ar frig y llinell. Rwy'n argymell Claudia a'i thîm.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab