Dyma'r ail dro i mi ddelio â Business Language Services Ltd am sawl cyfieithiad. Unwaith eto, mae'r gwasanaeth a ddarperir wedi bod yn berffaith. Byddaf yn bendant yn cysylltu â nhw eto os oes angen cyfieithiad arall. Maent yn gyflym i ymateb ac yn broffesiynol iawn.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab