Gwasanaethau Iaith Busnes Deutsche Bank
Cwrs sy'n cael ei redeg yn broffesiynol iawn. Llwyddodd y tiwtor i addasu cyflymder a chynnwys i'm hanghenion, a hefyd i ddarparu ystod o wybodaeth ddiwylliannol ddefnyddiol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab