Gwasanaethau Iaith Busnes Designworld Ltd.
Mae bob amser yn bleser gweithio gyda BLS. Maent yn ymatebol a bob amser yn ddefnyddiol iawn. Maent yn cadw lefel dda o gyswllt yn ystod prosiect ac mae rhywun ar gael bob amser i ymateb i ymholiadau. P'un a yw'r swydd yn fawr neu'n fach, mae lefel gyffredinol eu gwasanaeth bob amser wedi bod yn gyson dda. Partner Ceri Davies, Designworld Ltd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab