Comisiynydd Plant Gwasanaethau Iaith Busnes Cymru
Rwy'n ysgrifennu i fynegi fy niolch am y safon uchel iawn o wasanaeth a ddarparwyd gennych yng nghynhadledd ENOC yn ddiweddar. Ar ôl i'r cynadleddwr fynegi'r farn bod y gwasanaeth yn un o'r rhai gorau a ddefnyddiwyd ganddynt erioed. A fyddech cystal â chyfleu fy niolch i'ch tîm.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab