Gwasanaethau Iaith Busnes Catherine
Roedd Gwasanaethau Iaith Busnes yn darparu gwasanaeth prydlon iawn am bris rhesymol ac yn rhoi gwasanaeth gwych i gwsmeriaid. Roeddent yn gallu troi fy nghyfieithiad Slofacia mewn cwpl o ddiwrnodau, gan anfon copïau ardystiedig ataf trwy e-bost a chopi caled trwy'r post. Roeddent yn gyfeillgar, yn gyfathrebol a byddwn yn bendant yn defnyddio eu gwasanaeth eto.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab