Gwasanaethau Iaith Busnes Prifysgol Caerdydd
Dros y 3 blynedd diwethaf, mae'r Uned Datblygiad Proffesiynol Parhaus ym Mhrifysgol Caerdydd wedi datblygu perthynas waith dda gyda'r Gwasanaethau Iaith Busnes ac yn benodol eu cyfieithydd ar y pryd, Li Li. Mae eu prosesau ar gyfer aseinio dehonglwyr i brosiect yn effeithlon ac yn hyblyg. Mae cyfathrebu â Gwasanaethau Iaith Busnes yn ddi-dor ac ymdriniwyd yn gyflym ag unrhyw faterion yr ydym wedi dod ar eu traws ac er ein boddhad. Darperir eu gwasanaeth ar gyfradd gystadleuol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab