Gwasanaethau Iaith Busnes Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd
Mae Gwasanaethau Iaith Busnes wedi ein cefnogi yn ein hagenda gyrfaoedd a chyflogadwyedd trwy roi cyngor i'n myfyrwyr sy'n ymwneud â gyrfaoedd yn y diwydiant cyfieithu, a thrwy gymryd rhan mewn paneli ar gyfer cyfweliadau ffug i fyfyrwyr. Rydym yn falch iawn o gydweithio â chwmni yng Nghaerdydd sy'n darparu amrywiaeth o wasanaethau iaith mewn cyd-destun proffesiynol ac a all felly roi mewnwelediad i faes sydd o ddiddordeb i lawer o'n myfyrwyr. Mae galw mawr am gyfieithu ar draws ein sefydliad, ac wrth i'n hysgol roi'r gorau i ddarparu'r swyddogaeth hon yn 2016, rwy'n aml yn cyfeirio cydweithwyr sydd angen y gwasanaeth hwn at BLS.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab